Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rööpnime määramine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2012 määrus number 30 [RT IV, 16.04.2013, 4]
Jõustumine:03.07.2012
Redaktsiooni kehtivus:03.07.2012 - ... [RT IV, 16.04.2013, 4]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

   28. juuni 2012 nr 30

 

 

 

 

 

Rööpnime määramine Põhja-Tallinnas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 2 ja 7, § 11 lg 2 ja lg 3 p 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata Põhja-Tallinnas Pelguranna asumis ja Merimetsa asumis paikneva Pelguranna rööpnimeks Stroomi rand vastavalt lisale.

§ 2. Määrus jõustub  3. juulil 2012.

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Priit Lello

 

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

         


Tallinna Linnavalitsuse

28. juuni 2012 määruse nr 30

“Rööpnime määramine Põhja-Tallinnas“

LISA 1

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes