Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rööpnime määramine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2012 määrus number 30 [RT IV, 16.04.2013, 4]
Jõustumine:03.07.2012
Redaktsiooni kehtivus:03.07.2012 - ... [RT IV, 16.04.2013, 4]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

   28. juuni 2012 nr 30

 

 

 

 

 

Rööpnime määramine Põhja-Tallinnas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 2 ja 7, § 11 lg 2 ja lg 3 p 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata Põhja-Tallinnas Pelguranna asumis ja Merimetsa asumis paikneva Pelguranna rööpnimeks Stroomi rand vastavalt lisale.

§ 2. Määrus jõustub  3. juulil 2012.

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Priit Lello

 

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

         


Tallinna Linnavalitsuse

28. juuni 2012 määruse nr 30

“Rööpnime määramine Põhja-Tallinnas“

LISA 1

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes