Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Mähe ja Aegna saare tegevuspiirkondades
Tallinna Linnavolikogu 14.06.2012 otsus number 91
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

14. juuni 2012 nr 91

 

 

 

 

Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Mähe ja Aegna saare tegevuspiirkondades

 

 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lg 21, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2012 otsuse nr 85 “Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine” alusel ning tulenevalt Esmar Vesi OÜ 25. aprilli 2012 taotlusest nr 063-AO ja linnavalitsuse ettepanekust

 

 

1. Määrata Esmar Vesi OÜ (äriregistri kood 12258270, Rohuneeme tee 12, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harjumaa) vee-ettevõtjaks Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Mähe tegevuspiirkonnas.

2. Määrata Esmar Vesi OÜ (äriregistri kood 12258270, Rohuneeme tee 12, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harjumaa) vee-ettevõtjaks Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Aegna saare tegevuspiirkonnas.

3. Esmar Vesi OÜ-l sõlmida leping Tallinna Linnavalitsusega ühe kuu jooksul pärast vee-ettevõtjaks määramist Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Mähe ja Aegna saare tegevuspiirkondades.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2001 otsus nr 142 “Vee-ettevõtja määramine Mähe 1 ja Mähe 2 ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades”, 20. juuni 2005 otsuse nr 196 “Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondadesse määratud vee-ettevõtjate tegevuse jätkamise pikendamine” punktid 2 ja 3 ning 8. märtsi 2007 otsus nr 54 “Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Aegna saare tegevuspiirkonnas”.

5. Tallinna Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks Esmar Vesi OÜ-le.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees