Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 31.05.2012 otsus number 85
Redaktsiooni kehtivus: - 30.10.2014

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk o 30.10.2014 nr 164, vastuvõetud 30.10.2014

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

31. mai 2012 nr 85

 

 

 

 

Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 7 lg 3 alusel

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna haldusterritooriumil 9 ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonda vastavalt lisale 1.

2. Kinnitada Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade kirjeldused vastavalt lisale 2.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 otsus nr 284 “Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kinnitamine”.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Kommunaalametile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


 

Tallinna Linnavolikogu

31. mai 2012

otsuse nr 85 

LISA 1

 

 

 

Tegevuspiirkondade asendiskeem

 

  

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 


 

Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2012
otsuse nr 85
LISA 2

 

Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade kirjeldused

 

 

 

     

1. Tallinna põhitegevuspiirkond piirneb teiste tegevuspiirkondade ja linna piiriga.

2. Mähe tegevuspiirkond piirneb: Ubalehe tee paaritute kinnistute lõunapiir - Lehiku tee 28b kinnistu läänepiir - Naadi tee läänepoolne piir - Naadi tee 10 kinnistu põhjapoolne piir - Vahtramäe tee kinnistute 7-19 läänepoolne piir - Ranniku tee T6 - Ranniku tee 31a,b, Leedri tee 2 kinnistute läänepoolne piir - Jugapuu tee 10 kinnistu lõunapoolne piir - Vahtramäe tee 27 -Lodjapuu tee 50 kinnistu läänepoolne piir - Lodjapuu tee - linna piir - Pärnamäe tee 36 (Pärnamäe kalmistu) piir - Pärnamäe tee - Pärnamäe tee 51 kinnistu piir - Lepiku tee 27A kinnistu piir kuni Metsakalmistu piirini - Metsakalmistu piir - Tallinna linna hoiumetsa (Kloostrimetsa) piir kuni Randvere tee 82A kinnistu piirini - Randvere tee 80A kinnistu lõunapoolne piir - Randvere tee kuni Ubalehe tee 1 kinnistu piirini.

3. Kakumäe tegevuspiirkond piirneb: Tiskre oja Rannamõisa teest Kakumäe laheni - Kakumäe ja Kopli lahe rannajoon kuni Vabaõhumuuseumi piirini - Vabaõhumuuseumi piir kuni Vabaõhumuuseumi teeni - Õismäe raba peamagistraalkraav kuni Vana-Rannamõisa teeni - Rannamõisa tee 12b kinnistu kirdepoolne piiripunkt - Rannamõisa tee 12b kinnistu kagupoolne piir - Rannamõisa tee 12b kuni 20a kinnistute lõunapoolsed piirid kuni Tiskre ojani.

4. Vana-Pääsküla tegevuspiirkond piirneb: linna piir punktist 161 kuni punktini 162 - Pääsküla jõgi - Pärnu mnt - Pärnu mnt 536-552 kvartali lõuna-, lääne- ja põhjapoolne piir kuni Pärnu mnt-ni - Pärnu mnt - Pärnu mnt 433 kinnistu põhjapoolne piir (TREV I maakasutuspiir) kuni linna piiripunktini 161.

5. Kopli poolsaare tipu tegevuspiirkond piirneb: Kopli 103 kinnistu idapoolne piir - Kopli lahe rannajoon - Paljassaare lahe rannajoon kuni Kopli 103 idapoolse piirini.

6. Haabersti ettevõtlusala tegevuspiirkond piirneb: Rannamõisa tee - Lõuka tn - Vabaõhumuuseumi tee - magistraalkraav - Paldiski mnt 104A-P elamukvartali läänepoolne piir kuni Rannamõisa teeni.

7. Tähetorni - Paldiski mnt ettevõtlusala tegevuspiirkond piirneb: Tähetorni tn - Paldiski mnt - Tähetorni tööstus- ja äripiirkonnast põhja poole jääv piirnev tänav - ettevõtlusala idapoolne piir Tähetorni tänavani.

8. Väo tegevuspiirkond haarab maad Paekivitoodete tehase osaühingu ja Osaühingu Väokivi maakasutuspiirides.

9. Aegna saare tegevuspiirkond haarab kogu Aegna saart kuni saare merepiirini.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees