Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi ning Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi ühinemise tulemusena moodustatava Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi nõukogu liikmete tagasikutsumine ja määramine
Tallinna Linnavalitsus 25.04.2012 korraldus number 605
Redaktsiooni kehtivus:25.04.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. aprill

2012 nr

605-k

 

 

Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi ning Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi ühinemise tulemusena moodustatava Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi nõukogu liikmete tagasikutsumine ja määramine

 

 

 

Äriseadustiku § 292 lg 1 p 2, § 298 lg 1 p 4, § 319 lg-te 1 ja 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008 määruse nr 39 „Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord“ § 5 lg 1 p 1, § 7 lg-te 3 ja 5 ja § 8 lg 1 alusel ning arvestades asjaolu, et Tallinna linn on Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi ning Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi ühinemise tulemusena moodustatava Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi ainuaktsionär

 

 

1. Kutsuda Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi ning Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi ühinemise tulemusena moodustatava Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi (edaspidi Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts) nõukogust tagasi Jaanus Mutli.

2. Määrata Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi nõukogu liikmeteks:

2.1 Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut;

2.2 Tallinna Linnavolikogu liige Igor Kravtšenko;

2.3 Riigikogu liige Kalev Kallo.

3. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks Jaanus Mutlile, Toomas Vitsutile, Igor Kravtšenkole, Kalev Kallole, Taavi Aasale, Siret Kotkale, Tiit Kivikasele, Toivo Tootsenile, Heido Vitsurile, Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsile, Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsile ning Tallinna Transpordiametile.

4. Korraldus jõustub pärast Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi põhikirja kohta kande tegemist Harju Maakohtu registriosakonna poolt peetavasse äriregistrisse.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

 

linnasekretäri ülesannetes