Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
-01.12.2018

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe Linnaosa Valitsuse ajalehe Mustamäe Leht reklaami hinnakirja kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 29.02.2012 korraldus number 301
Redaktsiooni kehtivus: - 01.12.2018

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 28.11.2018 nr 1738, jõustumine 01.12.2018

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. veebruar 2012 nr 301-k

 

 

Mustamäe Linnaosa Valitsuse ajalehe Mustamäe Leht reklaami hinnakirja kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1 ning tulenevalt Mustamäe Linnaosa Valitsuse taotlusest

 

 

     

1. Kehtestada Mustamäe Linnaosa Valitsuse ajalehe Mustamäe Leht reklaami hinnakiri alates 1. märtsist 2012 järgmiselt:

 

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta

Käibemaksu määr

Lõpphind

1.1

Kuulutused

 

 

 

 

1.1.1

Reakuulutus kuni 50 tähemärki füüsilisele isikule

kord

2.92 ˆ

20 %

3.50 ˆ

1.1.2

Reakuulutus kuni 50 tähemärki juriidilisele isikule

kord

5.83 ˆ

20 %

7 ˆ

1.1.3

Raamitud reakuulutus kuni 50 tähemärki füüsilisele isikule

kord

5.83 ˆ

20 %

7 ˆ

1.1.4

Raamitud reakuulutus kuni 50 tähemärki juriidilisele isikule

kord

11.67 ˆ

20 %

14 ˆ

1.1.5

Õnnitlus, tänuavaldus, leinateade

kord

9.00 ˆ

20 %

10.80 ˆ

1.2

Reklaam*

 

 

 

 

1.2.1

Reklaamimoodul 1 lk

kord

1150.00 ˆ

20 %

1380.00 ˆ

1.2.2

Reklaamimoodul ½ lk

kord

545.00 ˆ

20 %

654.00 ˆ

1.2.3

Reklaamimoodul ⅓ lk

kord

409.00 ˆ

20 %

490.80 ˆ

1.2.4

Reklaamimoodul ¼ lk

kord

338.00 ˆ

20 %

405.60 ˆ

1.2.5

Reklaamimoodul ⅛ k

kord

131.00 ˆ

20 %

157.20 ˆ

1.2.6

Reklaamimoodul 1/16 lk

kord

61.00 ˆ

20 %

73.20 ˆ

1.2.7

Reklaamimoodul 1/32 lk

kord

26.00 ˆ

20 %

31.20 ˆ

* Isikureklaamile kohaldatakse   koefitsienti 2,0.

2. Kuulutuse või reklaami avaldamisel samaaegselt eesti ja vene keeles kohaldatakse koefitsienti  1,5 kuulutuse või reklaamimooduli hinnast.

3. Mustamäe linnaosa vanemal on õigus otsustada tasuta või soodustingimustel reklaamipinna andmine ajalehes Mustamäe Leht.

4. Ajalehes Mustamäe Leht ei avaldata reklaami ja kuulutusi kaupade ja teenuste kohta, mille reklaam on seadusega keelatud, alkoholi- ja finantsteenuste reklaami, samuti reklaami, mis on vastuolus heade kommete ja tavadega.

5.  Ajalehes Mustamäe Leht avaldatava reklaami ja kuulutuste maht ajalehe üldmahust on üldjuhul kuni ¼. Ajalehe väljaandjal on õigus otsustada, millises mahus reklaami ja kuulutusi ajalehes avaldatakse. Suurema koguse kuulutuste ja/või reklaami avaldamise tellimuste korral otsustab kuulutuse või reklaami avaldamise ajalehenumbris ajalehe väljaandja, lähtudes linnaosa elanike vajadustest.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

7. Mustamäe Linnaosa Valitsusel avaldada kehtestatud reklaami hinnakiri Tallinna linna veebilehel teenuste andmekogus ja ajalehes Mustamäe Leht.

8. Tunnistada 1. märtsist 2012 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 21.oktoobri 2010 korralduse 1605-k „Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenuste hindade kehtestamine“  p 1.1.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär