Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna giidide atesteerimise tasude kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 18.01.2012 korraldus number 87
Redaktsiooni kehtivus:18.01.2012 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. jaanuar

2012 nr

87-k

 

 

Tallinna giidide atesteerimise tasude kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, turismiseaduse § 16 lg 3, Tallinna Linnavalitsuse 9. veebruari 2011 korralduse nr 166-k „Volituste andmine Tallinna Ettevõtlusametile Tallinna giidide atesteerimise koordineerimiseks“ ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 1 alusel

 

 

1. Kehtestada alates 1. veebruarist 2012 Tallinna Ettevõtlusameti koordineeritava Tallinna giidide atesteerimise tasud järgmiselt:

 

 

 

Teenus

Hind eurodes käibemaksuta

Hind eurodes käibemaksuga (käibemaksumäär 20%)

1.

Giidi teadmiste ja oskuste hindamine

 

 

1.1.

Esmakordsel atesteerimisel hindamine ühes töökeeles

16.66

20

1.2

Esmakordsel atesteerimisel hindamine kahes töökeeles

20.83

25

1.3

Atesteerimise pikendamine, kui taotleja ei oma giidi kutsetunnistust

24.16 

29 

1.4

Atesteerimise pikendamine, kui taotleja omab giidi kutsetunnistust

Tasuta

Tasuta

 

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär