Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 30. märtsi 2011 korralduse nr 477-k "Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 asuva HOPNERI MAJA kompleksi teenuste hindade kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 02.11.2011 korraldus number 1710
Redaktsiooni kehtivus:02.11.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. november

2011 nr

1710-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. märtsi 2011 korralduse nr 477-k „Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 asuva HOPNERI MAJA kompleksi teenuste hindade kehtestamine“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 1 ja tulenevalt Tallinna Kesklinna Valitsuse ettepanekust

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 30. märtsi 2011 korralduse nr 477-k "Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 asuva HOPNERI MAJA kompleksi teenuste hindade kehtestamine" punkti 1 ja jätta välja sõnad „Dornse saal (61,6 m²) 26 eurot/tund 39 eurot/tund“ ja sõnad „Diele saal (115,1 m²) 49 eurot/tund 62 eurot/tund“.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna veebilehel.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile. 

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär