Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Raekoja tasuliste teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 26.10.2011 korraldus number 1677
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivus: - 01.01.2014

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 23.10.2013 nr 1482, jõustumine 01.01.2014

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. oktoober

2011 nr

1677-k

 

 

Tallinna Raekoja tasuliste teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määruse nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise kord” p-ga 2.2 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3     p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2012 Tallinna Raekoja tasuliste teenuste hinnad alljärgnevalt:

Jrk

nr

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta

Käibemaksu määr

%

Lõpphind

1.1

Üür ametlikeks üritusteks ning ürituste ettevalmistus- ja koristusajaks

 

Tund

 

158,33

 

20 %

 

190

1.2

Kodanikesaali üür avalikuks kontserdiks (kuni 2 tundi)

 

Kord

 

158,33

 

20 %

 

190

1.3

Täispilet kõrghooajal (1.mai-30.september; 1.detsember-15.jaanuar)

 

Tükk

 

3,33

 

20 %

 

4

1.4

Täispilet madalhooajal (1.oktoober-30.november;  16. jaanuar-30.aprill, ei sisalda pööningu külastust)

 

Tükk

 

2,50

 

20 %

 

3

1.5

Perepilet (2 täiskasvanut lastega vanuses alla 16 aasta)

 

Tükk

 

6,67

 

20 %

 

8

1.6

Pensionäri pilet madalhooajal (1. oktoober-30.november, 16.jaanuar-30.aprill, ei sisalda pööningu külastust)

 

Tükk

 

1,67

 

20 %

 

2

1.7

Õpilase ja üliõpilase pilet

Tükk

1,67

20 %

2

1.8

Ettetellitud rühmakülastus tasudes pangaülekandega, vähemalt 10 inimest rühmas,   1 inimene (ei sisalda köögi, kämmerei ja pööningu külastust)

 

Tükk

 

2,67

 

20 %

 

3,20

1.9

Õpilase pilet rühmas (vähemalt 10 õpilast rühmas)

 

Tükk

 

0,83

 

20 %

 

1

 

 

1.10

Võõrkeelne ekskursioon, lisandub piletihinnale

 

Tükk

 

25

 

20 %

 

30

1.11

Eestikeelne ekskursioon, lisandub piletihinnale

(va õpilaste ja pensionäride rühmad vähemalt 15 inimest rühmas)

 

Tükk

 

12,5

 

20 %

 

15

1.12

Torni külastamise täispilet

Tükk

2,50

20 %

3

1.13

Torni külastamise sooduspilet alla 16 aastastele lastele

 

Tükk

 

0,83

 

20 %

 

1

 

2. Loa raekoja üürimiseks annab linnasekretär.

3. Linnasekretäril on õigus :

3.1 anda soodustingimustel raekoda kasutusse soodustusega kuni 50% mittetulundusühingute, fondide, sihtasutuste, teiste avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja linna poolt spondeeritavate ürituste läbiviimiseks taotleja poolt esitatud ja linnapea, vastava valdkonna abilinnapea või linnakantselei välissuhete ja protokolli osakonna juhataja poolt viseeritud ja linnasekretäri poolt kinnitatud taotluse alusel;

3.2 tasuta raekoja kasutamist lubada ainult linna esindusürituste ja Tallinna Linnavalitsuse, linnavolikogu ja linnavalitsuse ametite korraldatud ürituste korraldamiseks taotleja poolt esitatud ja linnapea, vastava valdkonna abilinnapea või linnakantselei välissuhete ja protokolli osakonna juhataja poolt viseeritud ja linnasekretäri poolt kinnitatud taotluse alusel.

4. Tunnistada 1. jaanuarist 2012 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 6. oktoobri 2010 korraldus      nr 1519-k „Tallinna Raekoja tasuliste teenuste hindade kehtestamine“.

5. Hinnad avalikustada Tallinna linna veebilehel teenuste andmekogus.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks haldusteenistusele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär