Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon Tallinna linna avalike teenuste andmekogu ja teenuste arendamise kohta 2011. aasta I poolaastal
Tallinna Linnavalitsus 14.09.2011 istungi protokoll number 34/38
Redaktsiooni kehtivus:14.09.2011 - ...

VÄLJAVÕTE

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

14. september 2011 nr 34

 

 

Päevakorrapunkt 38

 

 

 

Informatsioon Tallinna linna avalike teenuste andmekogu ja teenuste arendamise kohta 2011. aasta I poolaastal

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

võtta teadmiseks seletuskirjas esitatud informatsioon Tallinna linna avalike teenuste andmekogu ja teenuste arendamise kohta 2011. aasta I poolaastal, mille olulisemad tulemused on:

1. avalike teenuste andmekogu kasutusmugavuse suurendamine;

2. avalike teenuste andmekogu arendusprojekti maksekeskkonna valmimine;

3. teenuste hindade ühtsetel alustel kehtestamise ja avalikustamise korra väljatöötamine, elektroonilise menetluse rakendumine ning hinnakirjade kättesaadavus õigusaktide infosüsteemist

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE

 


 

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti

„Informatsioon Tallinna linna avalike teenuste andmekogu ja teenuste arendamise kohta 2011. aasta I poolaastal“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse istungile esitatakse ülevaade Tallinna linna avalike teenuste andmekogu ja osutatavate teenuste arendamisest 2011. aasta I poolaastal.

 

Tallinna linna avalike teenuste andmekogus on 2011. aasta I poolaasta seisuga 20 valdkonna all 570 teenust. Teenuste arv on kasvanud võrreldes 2010. aastaga 566-lt 570-ni ning 5. taseme e-teenuste (täisautomaatsed teenused) arv on tõusnud 47-lt 49-ni (vt lisas 1 esitatud tabelit).

Esimese poolaasta jooksul loodi juurde neli uut teenust ja kehtestati uusi või muudeti 23 linna asutuse teenuste hindasid 31 haldusasakti alusel.

Kõik juurde loodud teenused on otsesed teenused. Otseste teenuste arv (teenused, mille tarbija saab isiklikult koostatud või volitatud isiku kaudu tehtud avalduse või muu pöördumise alusel) on suurenenud 458-ni. Kaudseid teenuseid on 112. Kaudsed teenused on teenused, mille puhul linna asutus osutab õigusaktidega ette nähtud teenust teenuse tarbija otsese pöördumiseta.

Juurde loodud uued teenused - tööbüroo, munitsipaalturud ja hauaplatsi kasutaja määramine − on suunatud laiale kasutajaskonnale. Aegna Loodusmaja pakub aga hooajalist, piiratud kasutajaskonnaga teenust.

Füüsilistele isikutele osutatavaid teenuseid on 376 ja juriidilistele isikutele osutatavaid teenuseid 194.

 

2011. aasta I poolaasta kõige olulisemad tööd avalike teenuste andmekogu arendamisel:

  1. Avalike teenuste andmekogu arendusprojekti maksekeskkonna valmimine, maksekeskkonna arendustööde vastuvõtmine ning loodud arveportaali ja tasuliste teenuste mooduli majutamine linnakantselei poolt.
  2. Teenuste hinnakirjade ühtsetel alustel kehtestamiseks ja avalikustamiseks vajalike õigusaktide vastuvõtmine ning hinnakirjade kehtestamise elektroonilise menetlemise käivitamine õigusaktide menetlemise infosüsteemis Postipoiss.
  3. Avalike teenuste andmekogu kasutusmugavuse suurendamine uue kujunduse loomisega, mille tulemusena on veebilehele loodud e-teenindussaal ning kujundatud ümber kõik teenuskaardid. Selle tulemusena on teenuste andmekogu muudetud atraktiivemaks, teenused on kiiremini leitavad ja teenuskaartidel olev informatsioon on kliendile paremini esitatud.

 

1. Projekti „Tallinna avalike teenuste andmekogu arendus piires on esimesel poolaastal valminud maksekeskkond, mis sisaldab kahte eri moodulit - arvete portaali ja maksete portaali. Mõlemad portaalid avatakse avalikuks kasutamiseks koos SMS-teavitussüsteemi valmimisega praeguse aasta septembris.

Pärast arenduse avalikustamist saavad kodanikud vaadata neile linna asutuste koostatud arveid, nende seisu ja enda tehtud makseid ning tellida tasulisi teenuseid. Samas saab tasuda arveid ja teha makseid nii internetipanga kaudu kui ka krediitkaardiga. Teenuste juurde, mille eest on võimalik maksta kohe, on lisatud link makse tegemiseks panga kaudu.

 

2. Teenuste hindade kehtestamiseks ja muutmiseks linna asutustes võeti vastu uus Tallinna Linnavalitsuse määrus, millega tagatakse ühtne kord hinnakirjade nimetuste ja hindade määramisel.

Alates 15. maist 2011 rakendusid teenuste hindade kehtestamisele, muutmisele ja tühistamisele uued põhimõtted, mis tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määrusest nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes. Linnavalitsuse määruse järgi viidi hindade menetlemise protsess täielikult üle veebipõhisesse õigusaktide eelnõude menetlemise infosüsteemi Postipoiss. Määrus nõuab lisaks hinna kehtestamise haldusaktile asutustelt seletuskirja koostamist, tuues esile hinna kehtestamise, muutmise ja tühistamise põhjuse, ning lisada tuleb teenuste finantsinformatsioon nõutud vormil. Kuna määruse rakendumine tõi kaasa olulisi muudatusi teenuste hindade kehtestamise menetlemisel, korraldati enne ametiasutuste finantstöötajate koolitus, kus osales 34 ametnikku.

3. Esimesel poolaastal suurendati avalike teenuste andmekogu kasutusmugavust e-teenindussaali loomisega. E-teenindussaalis on teenused klassifitseeritud toetuste, registreeringute, lubade ja kooskõlastuste ning põhiteenustena, mis võimaldab soovitud teenuseni jõuda vaid kahe klõpsuga. Samas kohas on esitatud tähestikulises järjekorras ka kõikide linna teenuste loetelu.

 

Võrrelduna eelmise aastaga on andmekogu haldamise kõige suuremaks muudatuseks, et  linnaelanikud kasutavad aktiivselt küsimuste ja arvamuste esitamiseks teenuskaartide ettepanekute osa.

Kui kogu 2010. aasta jooksul esitati ettepanekute osasse 41 küsimust või kommentaari, siis praeguse aasta I poolaastal laekus teenuste tarbijatelt 184 küsimust või kommentaari. Endiselt on probleemiks osade ametite viivitamine ettepanekutele vastamisega ja vastuste teenuskaartidele sisestamata jätmine. Kõige kiiremini on kodanike tõstatatud probleemidele reageerinud ja kohe vastanud sotsiaal- ja tervishoiuamet ja perekonnaseisuamet. Erilist tunnustust väärib sotsiaal- ja tervishoiuameti toetuste peaspetsialist, kuna sotsiaaltoetuste kohta esitatakse kõige rohkem küsimusi ning vastused koostatakse tavaliselt samal päeval.

Kõikidele kodanike teenuskaardi vahendusel esitatud küsimustele või kommentaaridele tuleb vastata võimalikult kiiresti ning teenuskaardi kaudu.

 

I poolaastal müüdi 1118 ID-piletit, ID-piletite müügist laekus linnale 4561,58 eurot. I kvartalis oli ID-piletite müük enamikes linnaasutustes vähenenud, kuna asutused lõpetasid ID-piletite soodusmüügi. ID-piletitele kehtestatud 10% hinnasoodustust pakub praegusel aastal ainsana Tallinna Botaanikaaed.

II kvartalis suurenes ID-piletite müük loomaaias ja botaanikaaias, mille tulemusena ületab esimesel poolaastal ID-piletite müügist saadud tulu − 4561,58 eurot − 2010. aastal ID-piletite müügist saadud tulu 77 euro võrra.

 

Linna avalike teenuste paremaks pakkumiseks on alustatud teenuste turundusanalüüsi koostamist, et selgitada välja turunduse hetkeseis, perspektiivid ning edasised tegutsemisstsenaariumid.

 

 

ANDMEKOGU ARENDUSED

 

Avalike teenuste andmekogu arendused I poolaasta jooksul:

 

1. Avalike teenuste andmekogu arendusprojekt

Projekt on jaotatud kolmeks arenduseks: maksekeskkond, SMS-teavitus ja kaardirakendus, mille tarvis on sõlmitud seitse lepingut mitmesuguste tööde tegemiseks.

 

I poolaastal valmis üks osa projektist - maksekeskkond.

Maksekeskkond, mis koosneb arvete ja võlgade portaalist ning tasuliste teenuste eest tasumise moodulist, on vastu võetud ning viidud töökeskkonda, arveportaali majutamiseks on sõlmitud eraldi majutusleping. Arveportaal on liidestatud Tallinna finantsinfosüsteemi andmelaoga ja SMS-teavitussüsteemiga.

 

Kirjeldus: skeem

Joonis 1. Maksekeskkonna struktuur

 

Maksekeskkonda on testitud ning see on valmis avalikkusele avamiseks, kuid seda ei saa teha enne, kui on valminud SMS-teavituse lahendus, mille tähtaeg on käesoleva aasta septembris.

Arvete ja maksete portaali administreerivad ametnikud on koolitatud.

Tasuliste teenuste eest maksmiseks valiti arenduse käigus välja 10 teenust, mille veebivormid on seotud maksevormidega ning nende teenuste eest saab makseportaalis hakata maksma kohe pärast makseportaali avamist. Need teenused on:

a)      riigilõivu tasumine nelja arhiiviteenuse, perekonnaseisuameti kolme teenuse ja linnaplaneerimisameti kahe teenuse eest;

b)      ettevõtlusameti korraldatavatele koolituspäevadele registreerumine ja selle eest kohe maksmine.

Arendus on loodud selliselt, et pärast tööde üleandmist saab peaadministraator lisada teenuseid, mille eest kodanikud saavad tasuda.

Arveportaalis saab vaadata linna asutuste koostatud arveid, nende seisu ning sooritatud makseid. Samas on portaalis võimalik makseid tasuda nii internetipanga kaudu kui ka krediitkaardiga.

Portaali kaudu saavad makseid tasuda

a) eraisikud (üüriarved, lasteaiaarved, trahvid, tänavate sulgemise tasud, huvikoolide arved, muud linna pakutavad teenused);

b) juriidilised isikud (üüri- ja rendiarved, reklaamimaks, varade müügiarved, trahvid, muud linna pakutavad teenused).

 

Portaali kaudu saab tellida ka nõuete või arvete teavitusi SMS-i teel.

 

Peaadministraatori ülesandeid jääb ajutiselt täitma avalike teenuste ja linnauuringute osakonna koosseisuväline peaspetsialist.

 

SMS-teavitussüsteemi loomiseks on sõlmitud leping AS-ga Mobi Solution. Tööde tähtaeg on septembris 2011. Valminud on esimene testkeskkond. Keskkonna testimiseks on välja valitud kolm ametit: linnaplaneerimise amet, perekonnaseisuamet ja haridusamet.

 

Kaardirakenduse arenduse tegemiseks on sõlmitud kaks lepingut: kaardiandmete kaardistamise leping (kaardistatakse kõik objektid ja varustatakse need fotodega) ning kaardirakenduse realiseerimise leping.

Kaardistamise lepingu täitjaks on AS Eomap, tähtpäev on 30. augustil 2011.

Kaardirakenduse lepingu täitjaks on AS Regio, tähtaeg on jaanuar 2012.

 

 

2. Hinnakirjade kehtestamine

Hinnakiri ja hindadega seonduvad andmed on sisestatud avalike teenuste andmekogu sellekohastele väljadele. Andmekogu väljad on vastavusse viidud SAP-iga teenuste koodide kaudu ning andmekogu müügiartiklite muudatused eksporditakse SAP-i. Arvete koostamisel peab tähelepanu pöörama asjaolule, et kui andmekogusse hinnakirju sisestatud ei ole, siis ei ole vastavat rida ka SAP-s ja arvet ei ole võimalik väljastada.

 

 

Joonis 2. Hinnakirja vaade

 

 

 

Joonis 3. Hinnakirjade administreerimisvaade

 

Selleks, et andmekogus oleks SAP-iga kooskõlas ajakohane informatsioon teenuste hindade kohta, oli vajalik muuta senist hindade kehtestamise ja avalikustamise korda. Alates 15. maist 2011 rakendusid teenuste hindade kehtestamisele, muutmisele ja tühistamisele uued põhimõtted, mis tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määrusest nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes.

Kõik juurde loodavad hinnakirjaread kooskõlastatakse enne arenguteenistusega. Oluline muudatus on see, et hinnakirja õigusakti seletuskiri peab sisaldama nii hinnakirja vajaduse põhjendusi kui ka kulude ja tulude analüüsi.

Haldusakte hakati menetlema elektrooniliselt ning seda tehakse dokumendihaldussüsteemis Postipoiss. Elektrooniline menetlemine ühtlustab ja kiirendab hindade kehtestamist ning hindade õigusakte on kerge leida.

Samal ajal valmistati ette ka määrust täiendavad juhendmaterjalid, mis on töövahendiks hindade kehtestamise õigusaktide koostamisel ja menetlemisel. Hindade kehtestamise haldusakti väljatöötamine, juhendmaterjalide koostamine ja ametnike koolitamine toimus linnakantselei arenguteenistuse, finantsteenistuse ja üldosakonna ning ettevõtlusameti tiheda koostööna.

 

3. Avalike teenuste andmekogu kasutusmugavuse tõstmine

Avalike teenuste andmekogu asukoht linna veebilehel ei ole olnud siiani hästi leitav kuna link teenustele on olnud üldise informatsiooni all.

Esimesel poolaastal valmistati ette teenuste andmekogu detailvaate uus kujundus ning linna veebilehele loodi e-teenindussaal, kus kiiremaks vajaliku teenuseni jõudmiseks on teenused jaotatud kategooriatesse. Kõik teenused on leitavad loetelust a...z.

 

Joonis 4. e-Teenindussaal

Teenuskaartidele loodi uus kujundus, mis on atraktiivne ja kliendile arusaadav. Kogu teenuse kohta käiv informatsioon on paremini liigendatud ning koondatud selgete ja lihtsate pealkirjade alla. Igal teenuskaardil on üks taotlemisviisidest jäetud avatuks, et klient saaks juba avavaatele klõpsates aru, et tal on kohe võimalik esitada teenuse taotlemise avaldus.

 

 

Joonis 5. Teenuskaardi detailvaade

TEENUSTE ARENDAMINE JA TEENUSTE VAJADUS

4. Uued teenused ja e-tasemed

Valdavalt on andmekogusse uute teenuste loomine I poolaasta jooksul seotud finantsinfosüsteemi ja avalike teenuste andmekogu liidestamisega. Kuna finantsinfosüsteemis olid kehtestatud hinnad vastavate teenuste müümiseks, siis tuli ka andmekogusse luua vastavad avalikud teenused kooskõlas Tallinna linna avalike teenuste klassifitseerimise põhimõtetega.

Juurde on loodud järgmised uued teenused:

Keskkonnakaitse valdkonnas kaks teenust - Aegna Loodusmaja, hauaplatsi kasutaja määramine

Ettevõtluse valdkonnas kaks teenust - munitsipaalturud, tööbüroo

Neljast juurde loodud teenusest on üks, hauaplatsi kasutaja määramine, 5. taseme ehk täisautomaatse taseme e-teenus. Kõiki teenuseid ei ole võimalik kõige kõrgemale e-tasemele viia. Teenuse kohta antakse informatsiooni elektroonilise andmekogu kaudu, kuid teenuse saamiseks on vajalik alati ise kohale tulla.

Ühe teenuse, koerte registreerimine, tase tõsteti 5. tasemele. Alates praeguse aasta jaanuarist

on koeraomanikul võimalik oma koer ise registrisse kanda.

5. Avalike teenuste andmekogu külastatavus

Andmekogu külastatavus on I poolaastal oluliselt suurenenud. See on märgatav nii eesti- kui ka venekeelse andmekogu puhul. Samas on venekeelses andmekogus olevaid teenuskaarte külastatud eestikeelsetega võrrelduna märgatavalt vähem.

Eri IP-aadresside arv, millelt andmekogu külastati, on 155 310.

 

Linna asutustest on kõige rohkem tuntud huvi sotsiaal- ja tervishoiuameti ja perekonnaseisuameti teenuste vastu.

 

Joonis 6. Teenuste külastatavus ametite kaupa

I poolaasta jooksul oli andmekogu enim külastatud teenus nii eesti- kui ka venekeelse elanikkonna seas pensionilisa maksmine. Kui võrrelda eesti- ja venekeelse andmekogu enim külastatud teenuseid, on 12-ne enim külastatava teenuse seas kattuvaid teenuseid kaheksa, kuid järjestus ja külastajate arv on erinevad (vt tabel 1). Kattuvateks teenusteks on sotsiaaltoetuste taotlemine, abielu registreerimine ja abielu lahutamine. Eestikeelses andmekogus kõige rohkem külastatud teenuste seas on kaks registreeringut − elukoha registreerimine Eesti rahvastikuregistris ja sünni registreerimine ning kaks luba −ehitusluba ja parkimisluba Kesklinna elanikule. Venekeelses andmekogus on enim külastatud kolme vaba aja sisustamisega seotud teenust - loomaaia pilet ja külastus, ujumine ja ujula pilet, sündmusteportaal Kuhuminna ning munitsipaaleluase.

Tabel 1. Andmekogu külastatavus eestikeelse ja venekeelse elanikkonna kaupa

Eestikeelne andmebaas

 

Venekeelne andmebaas

 

Pensionilisa maksmine

7963

Pensionilisa maksmine

1135

 

Elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris

4583

Sissetulekust sõltuvad toetused

896

 

Sünnitoetus

4245

Toimetulekutoetus

776

 

Toimetulekutoetus

3362

Sünnitoetus

730

 

Abielu registreerimine

3295

Munitsipaaleluase

440

 

Lapsehoiuteenuse hüvitamine

3072

Ujumine ja ujula pilet

437

 

Sissetulekust sõltuvad toetused

2698

Sündmusteportaal Kuhuminna

290

 

Maamaksu vabastuse määramine

2405

Lapsehoiuteenuse hüvitamine

262

 

Uisutamine

2061

Esimest korda kooli mineva lapse toetus

239

Abielu lahutamine

1844

Soojusenergia hinnatõusu kompenseerimine

237

Parkimisluba Kesklinna elanikule

1717

Loomade hoiupaik

220

 

Ujumine ja ujula pilet

1711

Abielu lahutamine

191

 

Ingliskeelse andmebaasi kõige külastatavamad teenused olid abielu registreerimine ja veebikaart.

Kaks teenust - ujumine ja ujula pilet ning abielu lahutamine − on kõigis kolmes andmekogus kaheteistkümne enim külastatud teenuse seas.

Ingliskeelses andmebaasis on kõige enam külastatavad teenused:

·         abielu registreerimine,

·         seinatennis,

·         elukoha aadressi muutmine Eesti rahvastikuregistris,

·         võitluskunstid,

·         abielu lahutamine,

·         uisutamine,

·         spordirajatiste - ja inventari üürimine,

·         ujumine ja ujula pilet,

·         parkimisluba Kesklinna elanikule,

·         sauna-, solaariumi- ja massaa˛iteenus.

6. Avalike teenuste tarbimine.

Avalike teenuste tarbimise statistika kogumist poolaasta kaupa alustati 2010. aastal, käesolev kokkuvõte on järjekorras kolmas ülevaade poole aasta jooksul osutatud teenustest.

Kuna paljud teenused on iseloomult kas hooajalised või neid osutatakse juba õigusaktist tulenevalt teatud perioodil, siis ei võrrelda 2011. aasta I poolaasta teenuste tarbimist eelnevate perioodidega, vaid tuuakse esile enim tarbitud teenused kokku ja eri kategooriate kaupa (vt lisa 1, tabel 9).

Kõige populaarsemad teenused linnakodanike jaoks on need teenused, mis on kõrgeima tasemega e-teenused, nagu veebikaart, ühissõiduki ID-pilet ja mobiilne parkimine. Osadel teenustel peetakse arvestust tarbimiskordade järgi, osadel tarbijate arvu järgi, selle järgi on esitatud ka tarbimisnäitajad.

Tabel 2. Enim tarbitud linna teenused I poolaastal

Teenus

Kasutamiskordade arv

Kasutajate arv

Veebikaart

785 910

342 417

Ühissõiduki ID-pilet

721 376

 

Mobiilne parkimine

663 654

 

Infoteenused on valdavalt suure tarbijate arvuga, kuid nende teenuste puhul peetakse arvestust kasutuskordade järgi. Veebikaart, sündmusteportaal Kuhuminna ja hauaplatside otsing on kõrgeima tasemega e-teenused, mida tarbitakse kogu ulatuses e-kanali kaudu.

Esimese seitsme enim tarbitud infoteenuse hulka ei ole mahtunud abitelefon, millele on helistatud 33 321 korda ja munitsipaalpolitsei infotelefon, millele on I poolaastal helistatud 19 873 korda.

Tabel 3. Suurima kasutamiskordade arvuga infoteenused I poolaastal

Teenuse nimetus

Kasutamiskordade arv

Veebikaart

785 910

Sündmusteportaal Kuhuminna

114 821

Noorte info

114 712

Maa maksustamise alusandmetest teavitamine

99 733

Turismiinfoteenus

76 584

Hauaplatside otsing

45 000

Infopäringutele vastamine linnakantselei teenindussaalis

44 229

Põhiteenustest suurima tarbijate hulgaga on need teenused, mille tarbimiseks on loodud e-kanal. Tabelis 4 esitatud andmed ühissõiduki ID-pileti ja mobiilse parkimise kohta näitavad, et neid teenuseid tarbitakse täielikult üksnes e-kanali kaudu. Põhiteenuste tarbimist vaadeldakse nii kasutamiskordade kui ka kasutajate arvu järgi.

Tabel 4. Suurima kasutuskordade ja kasutajate arvuga põhiteenused esimesel poolaastal

Teenuse nimetus

Kasutuskordade arv

Kasutajate arv

Ühissõiduki ID-pilet

721 376

 

Mobiilne parkimine

663 654

 

Keskraamatukogu ja haruraamatukogud

525 579

 

Loomaaia pilet ja külastus

 

143 319

Muuseumi pilet ja külastus

 

63 564

Ekskursioonid ja raamatukogutunnid

55 982

 

Noortekeskused

 

42947

Õppekoht koolis

 

39 655

Botaanikaaed

 

32 774

Linnateater

32 165

 

Toetustest on kõige populaarsem pensionilisa maksmine, mida saavad kõik linna pensionärid, kes on esitanud vastava taotluse. Sporditegevuse toetust ei saa eraisikud, see määratakse spordiklubidele. Selleks, et spordiklubi saaks sporditegevuse toetust, peavad seal harjutavate laste vanemad kinnitama laste kuulumist kindlasse spordiklubisse. Spordiklubides käivate laste arv on tõusnud 19 854-lt 20728-ni, kuid toetust saavate spordiklubide arv on vähenenud 190-lt 170-le.

Kõikide sotsiaaltoetuste taotlusi - pensionilisa, toimetulekutoetus, sissetulekust sõltuvad toetused, soojusenergia hinnatõusu kompenseerimine, esimest korda kooli mineva lapse toetus ja sünnitoetus, võtavad vastu linnaosade sotsiaalosakonnad. Sünnitoetuse taotluse saab esitada ka perekonnaseisu ametis kohe pärast sünni registreerimist. Kõrgeimal tasemel elektroonilised lahendused on loodud teenustele pensionilisa maksmine, esmakordselt kooli mineva lapse toetus ja sünnitoetus. Kõige rohkem toetusetaotlusi e-kanali kaudu − 30% − on esitatud esimest korda kooli mineva lapse toetuse saamiseks. Sünnitoetuse puhul on elektroonilisi taotlusi esitatud 13% ja pensionilisa puhul 4,5% kogu e-kanali kaudu esitatud taotluste hulgast.

Tabel 5. Suurima kasutuskordade ja kasutajate arvuga toetused l poolaastal

Toetuse nimetus

Kasutamiskordade arv

Kasutajate arv

Pensionilisa maksmine

 

45 421

Sporditegevuse toetus

 

20 728

Toimetulekutoetus

16 453

 

Sissetulekust sõltuvad toetused

16 023

 

Soojuseenergia hinnatõusu kompenseerimine

6056

 

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

 

3226

Sünnitoetus

 

2472

Sotsiaalsete töökohtade toetus

 

1720

Maamaksu tõusu hüvitamine

 

1685

 

 

Enim tarbitud lubadest ja kooskõlastustest on täielik e-teenus perekonnasündmuste tõendite ja dokumentide väljastamine. Seda võimalust on kasutanud 0,8% tarbijate üldarvust.

 

Tabel 6. Suurima kasutajate arvuga load ja kooskõlastused esimesel poolaastal

 

Teenuse nimetus

Kasutajate arv

Elukoha tõendi väljastamine

5116

Perekonnasündmuste tõendid ja dokumentide ärakirjad

4119

Maksuvõla puudumise tõend

3772

Parkimisluba Kesklinna elanikule

2976

Veoluba

1135

Ehitusluba

 892

 

 

Enim tarbitud registreeringutest on e-kanal spordiklubi määramisel, elukoha aadressi muutmisel Eesti rahvastikuregistris ja sünni registreerimisel. Spordiklubi määratakse täielikult üksnes e-kanali kaudu. Elukoha aadressi muutmiseks kasutavad e-kanalit 21% ja sünni registreerimiseks 0,5% teenuse tarbijatest.

 

Tabel 7. Enim tehtud registreeringud I poolaastal

 

Teenus

Kasutamiskordade arv

Kasutajate arv

Spordiklubi määramine

 

20 035

Tegevuskoha/müügikoha registreeringu andmete õigsuse kinnitamie

 

10 558

Elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris

 

10 318

Reklaamimaksu deklaratsioon

5800

 

Isikuandmete muutmine ja täiendamine rahvastikuregistris

 

3212

Sünni registreerimine

 

2576

 

 

7. Ettepanekute tegemine

I poolaasta jooksul esitasid linnaelanikud 184 kommentaari, küsimust või ettepanekut 71 teenuse teenuskaartide ettepanekute osasse.

Kõige rohkem küsimusi (26 küsimust) esitati esimest korda kooli mineva lapse toetuse kohta.

13 küsimust esitati sünnitoetuse saamise kohta, 12 abielu registreerimise ja 11 kesklinna elanikule parkimisloa saamise kohta. Küsimuste esitamise peamiseks põhjuseks oli toetuste ja lubade saamise tingimused. Kuna esimest korda kooli mineva lapse toetust ja sünnitoetust makstakse kahes osas, siis küsiti enamasti seda, millal ja kuidas saab kätte toetuse teise osa.

Küsimused ja ettepanekud on hooajati erinevad. Suvel esitatakse rohkem küsimusi abielu registreerimise kohta. Talvel esitati küsimusi teeremondi ja -hoolduse (9 küsimust) ning kvartalisiseste teede hoolduse (6 küsimust) kohta.

Viimatinimetatud teenuste puhul esitasid linnaelanikud küsimusi, kommenteerisid olukorda konkreetsel teel või tänaval seoses raskete lumeoludega või teeaukudega ning palusid probleemi likvideerida.

Ettepanekute osasse sisestati ka üks tunnustav kommentaar, kus kiideti toimetulekutoetuse taotlemise kirjeldust, ja öeldi, et taoline kirjeldus annab teenuse taotlejale selge ülevaate, mida toetuse saamiseks tuleb teha.

Ettepanekute osasse laekunud küsimustele vastavad teenuste omanikud, kes on teenuse osutamise eest vastutavad. Linnakantselei vastutavad töötlejad jälgivad linnaelanike rahulolu teenustega ja seda, et küsimustele vastataks õigel ajal. Linnaosadele esitatud küsimuste puhul edastavad vastutavad töötlejad küsimuse õigele linnaosale ja saadavad linnaosast saadud vastuse teenuskaardi kaudu linnaelanikule.

Küsimustele vastamisega on olnud probleeme talvisel perioodil seoses teede ja tänavate ning transpordi teemadega.

Linnaelanike küsimused ja arvamused näitavad teenuse osutajatele ka puudujääke teenuste kirjeldamisel. Kuna toetuste puhul hakkasid küsimused sisult korduma, siis viitas see vajadusele muuta teenuse sisu kirjeldust, et elanikud saaksid paremini aru, kellele toetus on suunatud ja milline on toetuse osutamise protsess.

Praeguse aasta jooksul on plaanitud avalikustada kõik linnaelanike esitatud küsimused ja neile saadetud vastused ning luua korduma kippuvate küsimuste rubriik.

 

 

8. Hindade kehtestamine

I poolaastal kehtestati uusi või muudeti 23 linna asutuse teenuste hindasid 31 haldusakti alusel (vt lisa 2). I kvartalis olulisi või sisulisi teenuste hindade muutusi ei tehtud. Kolmel juhul oli tegemist varasemas haldusaktis olnud vea parandamisega (Jaan Poska maja ja Särgava allee 4 külalistemaja, Pääsküla noortekeskus). II kvartalis kehtestas Haridusamet (jõustumisega 1. septembrist 2011) kolme huvikooli ja kuue üldhariduskooli huviringide uued õppetasud. Teiste asutuste puhul oli enamasti tegemist uute hindade kehtestamisega (Pirita Velodroom, Tallinna Kiirabi, Tallinna Sotsiaaltöö Keskus).

 

Haridusamet kehtestas Kristiine Gümnaasiumis, Kuristiku Gümnaasiumis ja Õismäe Vene Lütseumis kooliks ettevalmistusringi õppetasu ning J. Westholmi Gümnaasiumi ja Humanitaargümnaasiumi huviringide õppetasud.

Huvikeskuses „Kullo, Mustamäe Laste Loomingumajas, Kanutiaia Noortemajas, Kopli Noortemajas, Nõmme Noortemajas ja Kunstikoolis kehtestati laagrite osavõtutasusid, õppetasu ja ruumide kasutamise tunnitasusid.

Hindasid tõsteti J. Westholmi Gümnaasiumis, Õismäe Vene Lütseumis, Mustamäe Laste Loomingu Majas, Nõmme Noortemajas ja Kunstikoolis. Hinnatõus on valdavalt tingitud õppevahendite hinnatõusust ning õpetajatele makstavast kõrgemast tasust.

Keskkonnaamet muutis Botaanikaaia ja Kultuuriväärtuste Amet muutis Vene Kultuurikeskuse teenuste hindasid valdavalt suuremaks.

Spordi- ja Noorsooamet kehtestas uued hinnad Noorsootöö Keskuse Pääsküla Noortekeskuses ja Pirita Spordikeskuses.

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kehtestas uued hinnad Tallinna Kiirabi autopesulas ja Sotsiaaltöö Keskuse varjupaigas aadressil Mahtra 44.

Kesklinna Valitsus kehtestas Hopneri maja seadmete laenutamise hinnad.

Põhja-Tallinna Valitsus kehtestas seoses mõnede teenuste lisandumisega aadressil Sõle 40 asuva hoone osadele ruumidele ja staadionile hinnad.

Kõik hindadega seotud muudatused on sisestatud avalike teenuste andmekogus olevatele teenuskaartidele ja on kodanikele koheselt nähtavad.

 

 

9. ID- piletite müük

Linnaasutuste ID-piletite müük vähenes I kvartalis.

Võrreldes 2010. aasta viimase kvartaliga oli ID-piletite müük 2011. aasta I kvartalis mõnevõrra vähenenud. 2010. aasta viimases kvartalis müüdi linnaasutustes kokku 383 ID-piletit ja 2011. aasta I kvartalis müüdi 360 ID-piletit. ID-piletite müügi languse on tinginud asjaolu, et alates käesolevast aastast kaotas enamus linnaasutusi soodushinnaga ID-piletite müügi. Ainsana pakub edaspidigi 10% hinnasoodustust Tallinna Botaanikaaed.

 

Joonis 7. ID-piletite müük

 

 

Botaanikaaias on müüdud ID-piletite hulk I kvartalis alati suur olnud seoses iga aasta märtsis toimuva orhideenäitusega, kuid võrreldes eelmise aasta sama ajaga on ID piletite müük peaaegu kahekordistunud. II kvartalis suurenes ID-piletite müük loomaias, kuid Nõmme ujulas ja Õismäe Ujulas on ID-piletite müük märkimisväärselt vähenenud.

 

Joonis 8. ID-piletite müügi võrdlus

I poolaastal ID-piletite müügist saadud tulu (4561,58 eurot) ületab 2010. aastal ID- piletite müügist saadud tulu 77 euro võrra.

 

10. Turundamine

4. mail 2011 sõlmiti OÜ-ga Turundusproff (Marketingi Instituut) leping turundusanalüüsi koostamiseks. Lepingu esemeks on linna teenuste müügi ja turunduse analüüsi koostamine. Analüüs koosneb kolmest osast:

1) teenuste arenduse, osutamise, müügi ja turunduse hetkeseis, mis sisaldab turunduse planeerimise ja elluviimise protsesside kirjeldust;

2) teenuste arendamise, osutamise, müügi ja turunduse organisatsiooniline struktuuri ja personali kompetentsuse kirjeldus;

3) soovituse koostamine linna avalike teenuste turundustegevuse tõhustamiseks ning parima lahenduse rakendamiseks. Analüüsi koostamise tähtaeg on praeguse aasta september.

 

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koostaja: Kai Kotka, 640 4475, Tallinna Linnakantselei arenguteenistus avalike teenuste ja linnauuringute osakond,
arenguteenistus  .09.2011

 

istungi protokolli päevakorrapunkti

„Informatsioon Tallinna linna avalike teenuste andmekogu ja teenuste arendamise kohta 2011. aasta I poolaastal“

                                                                                                                                            seletuskirja

                                                                                                                                               LISA 1

 

Tabel 8. Teenuste arv, tüüp ja e-valmiduse aste ametiasutuste kaupa seisuga 31.06.2011

 

 

 

 

 

Amet

Teenuste

 arv

Otsesed teenused

E-valmiduse aste

 

5

4

3

2

1

 

Ettevõtlusamet

31

25

2

1

16

2

4

 

Haridusamet

74

69

1

 

53

3

12

 

Keskkonnaamet

40

23

4

 

7

2

9

 

Kommunaalamet

36

 

12

3

 

2

5

3

 

Kultuuriväärtuste amet

57

46

4

1

7

18

16

 

Linnaarhiiv

11

11

2

 

8

 

1

 

Linnakantselei ja Linnavolikogu Kantselei

31

19

6

3

8

 

2

 

Linnaplaneerimise amet

25

21

6

3

4

3

5

 

Linnavaraamet

31

27

2

2

4

2

17

 

Munitsipaalpolitsei amet

6

3

 

 

2

 

1

 

Perekonnaseisuamet

20

20

5

 

3

6

6

 

Sotsiaal- ja tervishoiuamet

87

82

3

1

8

9

60

 

Spordi- ja noorsooamet

63

59

3

 

11

 

45

 

Transpordiamet

42

27

8

1

13

1

5

 

Linnaosad

16

14

 

 

4

5

5

 

Kokku

570

458

49

12

150

56

191

 

 

 

 

 

 


Tabel 9.

Kõige enam tarbitud teenused I poolaastal 2011

 

 

 

TEENUS

Kõige enam tarbitud teenused 2010. aastal

Kõige enam tarbitud teenused 2011 I poolaastal

Teenuse nimetus

Kasutamis-korrad

Kasuta-jad

Kasutamis-korrad

Kasutajad

Veebikaart

1 716 000

 

785 910

342 417

Ühissõiduki ID-pilet

 

873 326

 

721 376

Mobiilne parkimine

1 319 009

 

663 654

 

Raamatukogu külastajad

 1 066 850

72 501

525 579

 

Loomaaed

 

308 253

 

143 319

Sündmusteportaal Kuhuminna

301 306

2890

114 821

100 322

Noorte info

352 112

 

114 712

 

Maa maksustamise alusandmetest teavitamine

 

 

99 733

 

Turismiinfoteenus

 

 

 

76 584

Muuseumipilet ja -külastus

153 284

 

63 564

 

Hauaplatside otsing (kalmistute register)

117 531

 

45 000

 

Ekskursioonid ja raamatukogutunnid

 

17881

55 982

 

Pensionilisa maksmine

85 213

 

45 421

 

Infopäringutele vastamine linnakantselei teenindussaalis

42 555

 

 

44 229

Noortekeskused

71 643

 

42 947

 

Õppekoht koolis

 

49264

 

39 655

Abitelefon

76 134

 

33 321

 

Botaanikaaed

37 762

 

32 774

 

Linnateater

53 093

 

32 165

 

Perekonnaseisutoimin­gute nõustamine

60 000

 

30 000

 

Tallinn Card

65 291

12 724

28 126

5392 tk

Märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine

50 548

 

27 754

 

Rahvastikuregistri toimingute nõustamine

51 091

 

25 500

 

Õppekoht huviringis

 

25 477

24 770

 

Lasteaiakoht

 

22 054

 

21 435

Spordiklubi määramine

20 035

 

20 728

 

Sporditegevuse toetus

19 854

 

190 klubi

20 728

170 klubi

Munitsipaalpolitsei infotelefon

51 830

 

19 873

10 318

Muuseumiekskursioonid

 

 

 

19 741

Trahvid

 

61 046

18 876

 

Toimetulekutoetus

 

 

16 453

 

Sissetulekust sõltuvad toetused

31 901

13 783

16 023

 

Päringud geomõõdistuse infosüsteemis

10 872

 

14 785

 

Taksoteenus puudega inimestele

 

 

11 855

816

Tegevus- või müügi­koha registreeringu õigsuse kinnitamine

 

16 593

 

10 558

Elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris

 

23558

 

10 318

Õppekoht huvikoolis

 

7692

 

7403

Soojusenergia hinnatõusu kompenseerimine

 

 

6056

 

Teeregistri andmete väljastamine

 

12000

 

6000

Raamatukogu kasutajakoolitused

 

9338

 

5847

Reklaamimaksu deklaratsioon

10110

 

5800

 

Tegevus- või müügikoha andmete muutmine

 

9308

 

5571

Elukoha tõendi väljastamine

 

16 376

 

5116

Noorte nõustamine

 

8356

 

4712

Saunateenus

5485

 

4463

 

Ekskursioonid loomaaias

 

 

 

4543

Perekonnasündmuste tõendite, ärakirjade väljastamine

 

7391

 

4119

Transporditeenus puudega inimestele

 

 

4000

407

Maksuvõla puudumise tõend

 

5747

 

3772

Esimest korda kooli mineva lapse toetus

 

3266

 

3226

Isikuandmete muutmine ja täiendamine

 

4421

 

3212

Viivistasu otsuste vaided

5987

 

3189

 

Parkimisluba Kesklinna elanikule

 

5734

2976

 

Filharmoonia

 

13 574

 

2600

Sünni registreerimine

 

5487

 

2576

Matuseteenused

 

 

 

2500

Sünnitoetus

 

4376

 

2472

Linnaplaneerimise ja ehituse arhiiv

4257

 

 

2469

Invabussi taksoteenus

 

 

2425

 

Surma registreerimine

 

4957

 

2291

Tegevus- või müügikoha registreering

 

4753

 

2265

Hoolduspakk imikule

 

 

 

2093

Kriisiabi

 

 

 

2070

Kodanike kaebuste lahendamine (munitsipaalpolitsei)

6360

 

2012

 

Maamaksutõusu hüvitamine

 

4016

 

1685

Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravi

 

3393

 

1665

Koduteenused

 

 

 

1390

 

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

istungi protokolli päevakorrapunkti

„Informatsioon Tallinna linna avalike teenuste andmekogu ja teenuste arendamise kohta 2011. aasta I poolaastal“

seletuskirja

LISA 2

 

Linna ametiasutuste ja nende poolt hallatavate asutuste I poolaastal 2011 kehtestatud tasuliste teenuste hinnad

 

 

 

 

Linna asutus

Hallatav asutus

Haldusakti sisu

Selgitused

Haldusakt

1.

Linnakantselei

 

 

 

1.1

 

Jaan Poska maja teenuste hindade muutmine

Kehtiva korralduse käibemaksuga hinna (arvutus)vea parandamine, senikehtinud hind 13.04 asendatud 13.03.

Tallinna Linnavalitsuse 26.01.2011 korraldus nr 105-k

1.2

 

Ernst Särgava allee 4 külalistemaja teenuste hindade muutmine

Kehtiva korralduse käibemaksuga hinna (arvutus)vea parandamine, senikehtinud hind 45.60 asendatud 45.64.

Tallinna Linnavalitsuse 26.01.2011 korraldus nr 105-k

2.

Haridusamet

 

 

Haridusameti juhataja käskkiri

2.1

Tallinna Kristiine Gümnaasium

Kooliks ettevalmistusringi õppetasu kehtestamine

Kooliks ettevalmistusringi ühe kuu õppetasu (2 tundi nädalas) 7 €, teiste huviringide õppetasud muutmata

31.03.2011 nr 1.-2/173

2.2

Jakob Westholmi Gümnaasium

Muusikaringide õppetasu muutmine

Õppetasu kuus 44 € (oli 38 €) üks tund nädalas või 88 € (oli 77 €) kaks tundi nädalas; õppetasu suurenemine tingitud õpetaja kõrgemast palgamäärast

20.06.2011 nr HA-6

2.3

Tallinna Ühisgümnaasium

Muusikaringide õppetasu osaline muutmine ja uute ringide õppetasu kehtestamine

Õppetasu kuus 22 €, 40 € (oli 32 €), 50 €, 60 €, 70 €, 80 € (oli 64 €) või 90 €, muudetud kahe klaveriringi tasu

28.06.2011 nr HA-4/9

2.4

Tallinna Humanitaargümnaasium

Uute õppekavaväliste huviringide õppetasude kehtestamine

Õppetasu kuus 13 € üks tund nädalas või 19 € kaks tundi nädalas, mis on samal tasemel seniste huviringide tasuga

16.06.2011 nr HA- 4/5

2.5

Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Kooliks ettevalmistusringi õppetasu kehtestamine

Õppetasu kuus 25 € (oli 19 €) 6 tundi nädalas, õppetasu suurenemine tingitud õpetaja kõrgemast palgamäärast

27.05.2011 nr HA-4/2

2.6

Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Kooliks ettevalmistusringi õppetasu kehtestamine

Õppetasu kuus 19 € (6 tundi nädalas)

15.04.2011 nr 1.-2/216

2.7

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Laste linnalaagri ühe päeva tasu kehtestamine

Laagripäev 6 €

23.05.2011 nr HA-4/1

2.8

Tallinna Huvikeskus „Kullo“

„Kullo“ aastapäevakontserdi pileti hinna kehtestamine

Kontserdipilet 16 €

20.01.2011 nr 1.-2/40

2.9

Tallinna Huvikeskus „Kullo

„Kullo“ aastapäevakontserdi sooduspileti hinna ja festivali „Mitmus“ osalustasu kehtestamine

Kontserdi sooduspilet 13 €, festivali osalustasu 3 €

15.02.2011 nr 1.-2/86

2.10

Mustamäe Laste Loomingu Maja

Laste terviselaagri ühe päeva osavõtutasu kehtestamine

Laagripäeva osavõtutasu 3.50 € / 6 tundi

14.03.2011 nr 1.-2/132

2.11

Mustamäe Laste Loomingu Maja

Huviringide õppetasu, ruumide kasutamise tunnihindade, linnalaagri osavõtutasu ja kontserdipiletite hindade osaline muutmine

Huviringide õppetasu 4-15 € kuus olenevalt ringi tegevuseks vajalike materjalide hinnast; linnalaagri ühe päeva osavõtutasu 8 € (oli 6 €), õppetasud 1−3 € senistest kõrgemad

28.06.2011 nr HA-4/8

2.12

Tallinna Kanutiaia Noortemaja

Laste 7-päevase suvelaagri osavõtutasu kehtestamine

7-päevane „Karepa laager 89.16 €

15.04.2011 nr 1.-2/215

2.13

Tallinna Kanutiaia Noortemaja

Laste linnalaagri ühe päeva osavõtutasu kehtestamine

„Linnalaager 2011 ühe laagripäeva osavõtutasu 7.67 €

15.04.2011 nr 1.-2/214

2.14

Tallinna Kanutiaia Noortemaja

Ruumide kasutamise tunnihindade ja huviringide õppetasu osaline muutmine

Huviringide õppetasu 8-19 € kuus olenevalt ringi teemast ja nädalatundide arvust

30.06.2011 nr HA-4/12

2.15

Tallinna Kopli Noortemaja

Laste linnalaagri ühe päeva osavõtutasu kehtestamine

Ühe laagripäeva osavõtutasu 6 €, võimaldab toitlustamist ja kultuuriüritustest osavõttu

13.05.2011 nr 1.-2/266

2.16

Tallinna Kunstikool

Õppetasu muutmine

Ühe kuu õppetasu 25 € (oli 22 €), tingitud õppevahendite hinnatõusust

15.04.2011 nr 1.-2/217

2.17

Tallinna Kunstikool

Suvelaagrite osavõtutasu kehtestamine

98 €, 102 €, 107 €, 110 € või 117 € olenevalt laagri asukohast ja kestusest

13.05.2011 nr 1.-2/267

2.18

Tallinna Nõmme Noortemaja

Huviringide õppetasu, ruumide kasutamise tunnihindade, linnalaagri osavõtutasu ja kontserdipiletite hindade osaline muutmine

Huviringide õppetasu 14-22 €, täiskasvanutel 30-40 €, linnalaagri ühe päeva osavõtutasu 6 € nelja tunni või 9 € kuue tunni eest päevas või 14 € ühe ööpäeva eest; õppetasud 1−3 € senistest kõrgemad

29.06.2011 nr HA-4/10

3.

Keskkonnaamet

 

 

Keskkonnaameti juhataja käskkiri

3.1

Tallinna Botaanikaaed

Teenuste hindade osaline muutmine

Täispilet 3.50 (oli 2.88), sama ID-pilet 3.20 (oli 2.56), sooduspilet 1.60 (oli sama 1.60), sama ID-pilet 1.30 (oli 1.28), perepilet 6 (oli 5.11) ,sama ID-pilet 5.70 (oli 4.79) jm

 

31.05.2011 nr KKA-4/3

4.

Kultuuriväärtuste amet

 

 

Kultuuriväärtuste ameti juhataja käskkiri

4.1

Vene Kultuurikeskus

Teenuste hindade ja ürituste piletihindade osaline muutmine

Huviringide osalustasu 7 € kuus, ürituste ja etenduste piirhinnad  5-120 € jm

29.04.2011 nr 1-14/29

5.

Spordi- ja noorsooamet

 

 

 

5.1

 

Snelli staadioni pääsmete ja rajatiste kasutamise hindade kehtestamine

Üksikpääse 1.50 € ühe tunni eest, sama sooduspääse 1 €; jalgpalliväljak 40 € ühe tunni eest, sooduspääse 22 €; korvpalliväljak 15 € ühe tunni eest, sooduspääse 10 €.

Soodustus linna eelarvest toetust saavatele spordiklubidele

Tallinna Linnavalitsuse 04.05.2011 korraldus nr 775-k

5.2

Tallinna Noorsootöö Keskus

Tallinna noortekeskuste kaardi hinna muutmine Pääsküla noortekeskuse hinnakirjas

Noortekeskuse aastakaardi hind 3.50 (nagu kõigis teistes noortekeskustes) senise, ainult Pääsküla keskuses kehtinud hinna 3.52 asemel

Spordi- ja Noorsooameti juhataja 25.02.2011 käskkiri nr 18, millega muudetakse 10.12.2010 käskkirja nr 135 lisa 5

5.3

Pirita Spordikeskus

Pirita Velodroomi rulluiskude komplekti ööpäevaks laenutamise hinna kehtestamine

16 € ööpäev,

seni kehtis ainult ühe tunni hind 3.20.

Spordi- ja Noorsooameti juhataja käskkiri 29.04.2011 nr 49

5.4

Pirita Spordikeskus

Pirita Velodroomi rannavõrkpalli komplekti ööpäevaks laenutamise hinna kehtestamine

50 € ööpäev,

seni kehtis ainult ühe tunni hind 10 €.

03.06.2011 nr SNA-4/4

5.5

Pirita Spordikeskus

Pirita Velodroomi jalgpalli liivaväljaku kasutamise tunnihinna muutmine

 

 

32 € üks tund

20.06.2011 nr SNA-4/7

6.

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

 

 

Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja käskkiri

6.1

Tallinna Kiirabi

Tallinna Kiirabi autopesulas paketiauto pesemise hinna kehtestamine

Paketiauto pesemine 6 €

30.03.2011 nr 1-1/13

6.2

Tallinna Kiirabi

Täienduskoolituskursuste hindade kehtestamine

Uute temaatiliste kursuste tasu 65 € 8 tundi, 130 € 16 tundi, 110 € 14 tundi

28.04.2011 nr 1.-1/19

6.3

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus

Resotsialiseerimisteenuse hindade kehtestamine aadressil Mahtra 44 asuvas varjupaigas

19 €, 20 €, 25 €, 60 € või 32 € kuus vastavalt majutusele 5-kohalises, 3-kohalises või 2-kohalises toas

30.06.2011 nr STA-4/11

7.

Tallinna Kesklinna Valitsus

 

 

 

7.1

 

Hopneri Maja teenuste hindade kehtestamine

Hopneri Maja (endise nimega Matkamaja) seadmete laenutamise hindade kehtestamine. Senikehtinud ruumide üürimise tunnihindasid ei muudetud, hindade kehtestamine vormistati uue korraldusega

Tallinna Linnavalitsuse 30.03.2011 korraldus nr 477-k

8.

Põhja-Tallinna Valitsus

 

 

 

8.1

 

Sõle tn 40 hoone ruumide ja staadioni kasutamise hindade täiendamine

Staadioni kasutamine 15 € ühe tunni eest, muud ruumid 4 € või 6 € tund. Spordisaali ja aula ühe tunni hinda ei muudetud

Tallinna Linnavalitsuse 23.02.2011 korraldus nr 273-k

 

 

 

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes