Tallinna Linnavalitsus 06.04.2011 määrus number 52.
Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine