Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 asuva HOPNERI MAJA kompleksi teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 30.03.2011 korraldus number 477
Redaktsiooni kehtivus: - 05.02.2014

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 05.02.2014 nr 151

REDAKTSIOON:
Tlv k 02.11.2011 nr 1710

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. märts

2011 nr

477-k

 

 

Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 asuva HOPNERI MAJA kompleksi teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p-ga 2, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud "Linnavara kasutusse andmise korra" p 2.2 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 "Hindade kehtestamine linna asutustes" p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada 1. aprillist 2011 Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 asuva HOPNERI MAJA kompleksi teenuste hinnad alljärgnevalt:

 

TEENUS

 

 

Ruumide üürimine

kell 9.00-18.00

kell 18.00-9.00 ja nädalavahetustel 

Suur saal (183,8 m²)

64 eurot/tund

95 eurot/tund

Kaminasaal (56,0 m²)

39 eurot/tund

58 eurot/tund

Salvekorrus (48,1 m²)

26 eurot/tund

39 eurot/tund

(Kehtetu - Tlv k 02.11.2011 nr 1710)

 

 

(Kehtetu - Tlv k 02.11.2011 nr 1710)

 

 

Tehnika laenutus

 

 

Dataprojektor Sanyo PLC-XU106

30 eurot/kord

30 eurot/kord

Statiivekraan Picture King (244x244 cm)

15 eurot/kord

15 eurot/kord

Raamekraan Fast Fold (160x213 cm), komplektis eest- ja tagantvalgustusega kangas

30 eurot/kord

30 eurot/kord

QSC kõlarid (2 tk) 1000 W aktiivne 12`` kõlaristatiivid Köning Mayer (2 tk)

30 eurot/kord

30 eurot/kord

QSC kõlarid (2 tk) 1000 W aktiivne 8`` kõlaristatiivid  Köning Mayer (2 tk)

30 eurot/kord

30 eurot/kord

Käsimikrofon juhtmega (kuni 2 tk) Sennheiser E945 mikrofonistatiiv

5 eurot/kord

5 eurot/kord

Käsimikrofon juhtmevaba (kuni 2 tk) Sennheiser EW-135-G-E mikrofonistatiiv

10 eurot/kord

10 eurot/kord

Helipult Soundcraft e12 Spiritfolio

20 eurot/kord

 

20 eurot/kord

 

Blue-Ray mängija Philips BDP2500

5 eurot/kord

5 eurot/kord

Sülearvuti Dell Studio 1537

10 eurot/ kord

10 eurot/ kord

(Tlv k 02.11.2011 nr 1710)

 

Hindadele ei lisandu käibemaks. Ruumide üürimise hinnad sisaldavad ürituse ettevalmistus- või koristusaega maksimaalselt kokku 1 tund. Ruumide kasutamise eest tasutakse üüri täistundide eest. Tehnika laenutuse hinnad sisaldavad vajalikke ühendusjuhtmeid ja paigaldust.

2. Loa punktis 1 nimetatud vara kasutamiseks annab Tallinna Kesklinna vanem.

3. Linnaosa vanemal on õigus:

3.1 anda HOPNERI MAJA ruume tasuta kasutusse teistele linna asutustele esindusürituste läbiviimiseks;

3.2 rakendada soodustust kuni 50% ulatuses punktis 1 nimetatud teenuste osas mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja teistele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;

3.3 rakendada soodustust kuni 70% ulatuses punktis 1 nimetatud teenuste osas teistele linna asutustele ja kasutajatele, kelle korraldatud üritused (seminarid, konverentsid, näitused jms) kestavad kauem kui üks päev või toimuvad regulaarselt.

4. Tallinna Kesklinna Valitsusel avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna veebilehel.

5. Tunnistada 1. aprillist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 24. novembri 2010 korraldus nr 1793-k "Raekoja plats 18 asuva Tallinna Matkamaja kompleksi teenuste hindade kehtestamine"  ja Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2010 korraldus nr 2064-k „Tallinna Linnavalitsuse 24. novembri 2010 korralduse nr 1793-k "Raekoja plats 18 asuva Tallinna Matkamaja kompleksi teenuste hindade kehtestamine" muutmine".

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär