Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõle tn 40 asuvas hoones ruumide ning Sõle tn 40 a asuva staadioni kasutamise hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 23.02.2011 korraldus number 273
Redaktsiooni kehtivus: - 01.04.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 13.03.2013 nr 313, jõustumine 01.04.2013

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 23. veebruar

2011 nr

273-k

 

 

Sõle tn 40 asuvas hoones ruumide ning Sõle tn 40 a asuva staadioni kasutamise hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise korrap-ga 2.2 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ p-ga 1

 

         

1. Kehtestada alates 1. märtsist 2011 Sõle tn 40 asuvas hoones ruumide ning Sõle tn 40a asuva staadioni kasutusse andmise hinnad alljärgnevalt:

 

Teenus

Ühik

Hind eurodes

1.1

Spordisaali kasutamine

 

 

 

Esmaspäev - reede

1 h

8,00

 

Laupäev - pühapäev

1 h

9,60

1.2

Aula kasutamine

 

 

 

Esmaspäev - reede 8.00 - 14.00

1 h

5,00

 

Esmaspäev - reede 14.00 - 22.00

1 h

6,50

 

Laupäev - pühapäev

1 h

8,00

1.3

Muud ruumid

 

 

 

Esmaspäev - reede

1 h

4,00

 

Laupäev - pühapäev

1 h

6,00

1.4

Staadion

1 h

15,00

*Hindadele ei lisandu käibemaks, kuna Põhja-Tallinna Valitsus ei ole käibemaksukohustuslane.

2. Ruumide ja staadioni kasutusse andmisel võistluste läbiviimiseks lisandub hinnale 20%.

3. Linnaosa vanemal on õigus anda ruume ja staadionit kasutusse soodustusega kuni 20% püsiklientidele vastava lepingu alusel.

4. Tunnistada alates 1. märtsist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. septembri 2010 korraldus nr 1461-k Sõle tn 40 asuvas hoones ruumide kasutamise hindade kehtestamine“.

5. Põhja-Tallinna Valitsusel avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna veebilehel.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär