Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 6. oktoobri 2010 korralduse 1517-k "Tallinna Linnakantselei bilanssi kuuluvate hoonete tasuliste teenuste hindade kehtestamine (Jaan Poska maja, Ernst Särgava allee 4 külalistemaja ja Roosikrantsi tn 4b residents)" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 26.01.2011 korraldus number 105
Redaktsiooni kehtivus:26.01.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. jaanuar

2011 nr

105-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 6. oktoobri 2010 korralduse 1517-k „Tallinna Linnakantselei bilanssi kuuluvate hoonete tasuliste teenuste hindade kehtestamine (Jaan Poska maja, Ernst Särgava allee 4 külalistemaja ja Roosikrantsi tn 4b residents)“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 "Hindade kehtestamine linna asutustes" p-ga 1

 

 

1. Tallinna Linnavalitsuse 6. oktoobri 2010 korraldusse nr 1517-k „Tallinna Linnakantselei bilanssi kuuluvate hoonete tasuliste teenuste hindade kehtestamine (Jaan Poska maja, Ernst Särgava allee 4 külalistemaja ja Roosikrantsi tn 4b residents)“ tehakse järgmised muudatused:

1.1 Muuta korralduse lisa 1 punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt:

 

Teenus

Hind eurodes käibemaksuta

Hind eurodes käibemaksuga

 

2.

Muud teenused:

 

 

2.1

teenindava personali teenused (koos ettevalmistus- ja koristusajaga) 1 h

10,86

13,03

2.2

köögi kasutamine tellija personali poolt

10,86

13,03

 

1.2 Muuta korralduse lisa 2 punkti 2.4 ja sõnastada see järgmiselt:

 

Teenus

Hind eurodes käibemaksuta

Hind eurodes käibemaksuga

 

2.4

saun 1 h

38,03

45,64

 

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei haldusteenistusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär