Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 24. novembri 2010 korralduse nr 1793-k "Raekoja plats 18 asuva Tallinna Matkamaja kompleksi teenuste hindade kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 29.12.2010 korraldus number 2064
Kehtetuks tunnistamine:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivus: - 01.04.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 30.03.2011 nr 477, jõustumine 01.04.2010

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. detsember

2010 nr

2064-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 24. novembri 2010 korralduse nr 1793-k „Raekoja plats 18 asuva Tallinna Matkamaja kompleksi teenuste hindade kehtestamine“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 "Hindade kehtestamine linna asutustes" p-ga 1

 

         

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 24. novembri 2010 korralduse nr 1793-k "Raekoja plats 18 asuva Tallinna Matkamaja kompleksi teenuste hindade kehtestamine" punkti 1 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„1. Kehtestada 1. detsembrist 2010 Raekoja plats 18 asuva Tallinna Matkamaja kompleksi tasuliste teenuste (ruumide üürimine) hinnad alljärgnevalt:

 

kell 9.00-18.00

kell 9.00-18.00

kell 18.00-9.00 ja nädalavahetustel

kell 18.00-9.00 ja nädalavahetustel 

 

01.12-31.12.2010

alates 01.01.2011

01.12-31.12.2010

alates 01.01.2011

suur saal

(183,8 m²)

1001,38 kr/tund

64 eurot/tund

1486,43 kr/tund

95 eurot/tund

kaminasaal

(56,0 m²)

610,22 kr/tund

39 eurot/tund

907,50 kr/tund

58 eurot/tund

salvekorrus

(48,1 m²)

406,81 kr/tund

26 eurot/tund

610,22 kr/tund

39 eurot/tund

dornse (61,6 m²)

406,81 kr/tund

26 eurot/tund

610,22 kr/tund

39 eurot/tund

diele (115,1 m²)

766,66 kr/tund

49 eurot/tund

970,06 kr/tund

62 eurot/tund

Hindadele ei lisandu käibemaks. Hinnad sisaldavad ürituse ettevalmistus- või koristusaega kuni 2 tundi.“.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna veebilehel.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär