Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Akadeemia tee 30 asuvas hoones ruumide kasutamise hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 29.12.2010 korraldus number 2029
Redaktsiooni kehtivus:29.12.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. detsember

2010 nr

2029-k

 

 

Akadeemia tee 30 asuvas hoones ruumide kasutamise hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise korra“ p-ga 2.2 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ p-ga 1

 

 

1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2011 Akadeemia tee 30 asuvas hoones ruumide kasutusse andmise ühe tunni (60 min) hinnad järgmiselt:

1.1 spordisaali kasutamine     

1.1.1 tööpäeviti 8.00-16.00                                                                                          8,00 eurot

1.1.2 tööpäeviti 16.00-22.00 ja puhkepäeviti                                                              10,00 eurot     

1.2 aula kasutamine

1.2.1 tööpäeviti 8.00-16.00                                                                                         8,00 eurot

1.2.2 tööpäeviti 16.00-22.00 ja puhkepäeviti                                                              10,00 eurot

1.3 klassiruumi kasutamine

1.2.1 tööpäeviti 8.00-16.00                                                                                         6,00 eurot

1.2.2 tööpäeviti 16.00-22.00 ja puhkepäeviti                                                              8,00 eurot.

2. Ruumide kasutusse andmisel võistluste läbiviimiseks lisandub ruumide kasutusse andmise hinnale 20%.

* Hindadele ei lisandu käibemaks, kuna Mustamäe Linnaosa Valitsus ei ole käibemaksukohustuslane.

3. Linnaosa vanemal on õigus anda ruume kasutusse soodustusega kuni 20% püsiklientidele vastava lepingu alusel.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär