Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raekoja plats 18 asuva Tallinna Matkamaja kompleksi teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 24.11.2010 korraldus number 1793
Kehtetuks tunnistamine:01.04.2011
Redaktsiooni kehtivus: - 01.04.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 30.03.2011 nr 477, jõustumine 01.04.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. november

2010 nr

1793-k

 

 

Raekoja plats 18 asuva Tallinna Matkamaja kompleksi teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel ning kooskõlas käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p-ga 2, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud "Linnavara kasutusse andmise korra" p 2.2 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 "Hindade kehtestamine linna asutustes" p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada 1. detsembrist 2010 Raekoja plats 18 asuva Tallinna Matkamaja kompleksi tasuliste teenuste (ruumide üürimise) hinnad alljärgnevalt:

 

 kell 9.00 - 18.00

kell 9.00 - 18.00

kell 18.00 - 9.00 

ja nädalavahetustel

kell 18.00 - 9.00                   ja nädalavahetustel

 

01.12.- 31.12.2010

alates 01.01.2011

01.12- 31.12.2010

alates 01.01.2011

suur saal

(183,8 m²)

1001.38 krooni/tund

64 eurot/tund

1486.43 krooni/tund

95 eurot/tund

kaminasaal

(56,0 m²)

610.22 krooni/tund

39 eurot/tund

907.50 krooni/tund

58 eurot/tund

salvekorrus

(48,1 m²)

406.81 krooni/tund

26 eurot/tund

610.22 krooni/tund

39 eurot/tund

tagumine saal  (48,1 m²)

406.81 krooni/tund

26 eurot/tund

610.22 krooni/tund

39 eurot/tund

Hindadele ei lisandu käibemaks. Hinnad sisaldavad ürituse ettevalmistus- või koristusaega kuni 2 tundi.

2. Loa punktis 1 nimetatud vara kasutamiseks annab Tallinna Kesklinna vanem.

3. Linnaosa vanemal on õigus:

3.1 anda Tallinna Matkamaja ruume tasuta kasutusse teistele linna asutustele esindusürituste läbiviimiseks;

3.2 rakendada soodustust kuni 50% ulatuses punktis 1 nimetatud teenuste osas mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja teistele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;

3.3 rakendada soodustust kuni 70% ulatuses punktis 1 nimetatud teenuste osas teistele linna asutustele ja kasutajatele kelle korraldatud üritused (seminarid, konverentsid, näitused jms) kestavad kauem, kui üks päev või toimuvad regulaarselt.

4. Tallinna Kesklinna Valitsusel avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna veebilehel.

5. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 24. septembri 2003 korraldus nr 2139-k „Tallinna Kesklinna Valitsuse ajalehe Kesklinna Sõnumid reklaami hinnakirja kehtestamine“.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär