Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kristiine Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali kasutamise hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 10.11.2010 korraldus number 1719
Redaktsiooni kehtivus:10.11.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. november

2010 nr

1719-k

 

 

Kristiine Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali kasutamise hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ p-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 10. veebruari 2010 korralduse nr 219-k „Ettevalmistused võimalikuks üleminekuks eurole“ p-st 2.1 ja Kristiine Linnaosa Valitsuse taotlusest

 

 

1. Kehtestada Kristiine Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali kasutusse andmise hinnakiri alates 1. jaanuarist 2011 alljärgnevalt:

1.1 saali üürimine nõupidamiste, koosolekute, koolituste ja seminaride läbiviimiseks:

kella 08.15 - 16.00 hinnaga 6,39 eurot/tund

kella 16.00 - 20.30 hinnaga 15,98 eurot/tund

* Hindadele ei lisandu käibemaks

1.2 nõupidamissaali kasutamine Tallinna linna ametiasutuste tööalasteks nõupidamisteks on tasuta.

2. Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 5. mai 2010 korraldus nr 715-k „Kristiine Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali kasutamise hindade kehtestamine“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär