Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sotsiaalmajutusüksuses oleva voodikoha kasutamise tasu suuruse kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 27.10.2010 korraldus number 1651
Kehtetuks tunnistamine:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivus: - 01.07.2015

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 29.04.2015 nr 654, jõustumine 01.07.2015

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. oktoober

2010 nr

1651-k

 

 

Sotsiaalmajutusüksuses oleva voodikoha kasutamise tasu suuruse kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 "Hindade kehtestamine linna asutustes" p-ga 1 ja 20. detsembri 2006 määruse nr 104 "Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord" § 3 lg-ga 3

 

 

         

1. Kehtestada 1. jaanuarist 2011 sotsiaalmajutusüksuses oleva voodikoha kasutamise tasu suuruseks kaheksateistaastasele ja vanemale isikule 38,35 (kolmkümmend kaheksa koma kolmkümmend viis) eurot ühe voodikoha eest ühes kalendrikuus. Majutuslepingu kehtimisel kalendrikuust lühemal perioodil (lepingu sõlmimise või lõpetamise kuul) kehtestada voodikoha kasutamise tasuks kaheksateistaastasele ja vanemale isikule 1,28 (üks koma kakskümmend kaheksa) eurot ühe ööpäeva eest.

2. Kehtestada 1. jaanuarist 2011 sotsiaalmajutusüksuses oleva voodikoha kasutamise tasu suuruseks alla kaheksateistaastasele isikule 3,83 (kolm koma kaheksakümmend kolm) eurot ühe voodikoha eest ühes kalendrikuus. Majutuslepingu kehtimisel kalendrikuust lühemal perioodil (lepingu sõlmimise või lõpetamise kuul) kehtestada voodikoha kasutamise tasuks alla kaheksateistaastasele isikule 0,13 (null koma kolmteist) eurot ühe ööpäeva eest.

3. Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 25. novembri 2009 korraldus nr 1949-k „Sotsiaalmajutusüksuses oleva voodikoha kasutamise tasu suuruse kehtestamine“.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks linnaosade valitsustele, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ning hallatavale asutusele Tallinna Sotsiaaltöö Keskus.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes