Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 21.10.2010 korraldus number 1605
Redaktsiooni kehtivus:29.02.2012 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 29.02.2012 nr 301

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. oktoober

2010 nr

1605-k

 

 

Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ p-ga 1

 

 

1. Kehtestada 1. jaanuarist 2011 Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenuste hinnad:

1.1 (Kehtetu - Tlv k 29.02.2012 nr 301)

1.2 „Mustamäe Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali kasutusse andmise hinnakiri“ vastavalt lisale 2.

2. Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

2.1 17. detsembri 2003 korraldus nr 2958-k „Mustamäe Linnaosa Valitsuse ajalehe Mustamäe reklaami hinnakirja kehtestamine“;

2.2 27. jaanuari 2010 korraldus nr 119-k „Mustamäe Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali kasutamise hinna kehtestamine“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


 

Tallinna Linnavalitsuse 21. oktoobri 2010

korralduse nr 1605-k

LISA 2

 

Mustamäe Linnaosa Valitsuse

nõupidamissaali kasutusse andmise hinnakiri

 

 

 

1. Mustamäe Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali kasutusse andmise hinnakiri alates 1. jaanuarist 2011:

 

Ajavahemik

Hind eurodes

08.15-16.00

6,39 eurot/tund

16.00-20.30

15,98 eurot/tund

2. Mustamäe Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali kasutamise hinnale ei lisandu käibemaksu vastavalt käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p-le 2.

3. Nõupidamissaali kasutamine Tallinna linna ametiasutuste tööalasteks nõupidamisteks on tasuta.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär