Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 21.10.2010 korraldus number 1603
Kehtetuks tunnistamine:11.03.2013
Redaktsiooni kehtivus: - 11.03.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 06.03.2013 nr 297, jõustumine 11.03.2013

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

21. oktoober 2010 nr 1603-k

 

Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ p-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Perekonnaseisuameti taotlusest

 

     

1. Kehtestada Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hinnad alates 1. jaanuarist 2011 alljärgnevalt:

Hind eurodes                 Hind eurodes

käibemaksuta                käibemaksuga

1.1 Abielu piduliku kombetalituse korraldamine:

1.1.1 pidulik kombetalitus kolmapäeval                            19,17                            23,00   

1.1.2 pidulik kombetalitus neljapäeval                                           31,96                           38,35

1.1.3 pidulik kombetalitus reedel                                     63,91                            76,69

1.1.4 pidulik kombetalitus laupäeval                                             63,91                            76.69

1.2 Banketiruumi kasutusse andmine 1 tund                                 51,13                            61,36

1.3 Abielu piduliku kombetalituse korraldamine väljaspool Tallinna Perekonnaseisuameti ruume:

1.3.1 Tallinnas                                                                           223,69                           268,43

1.3.2 väljaspool Tallinna Harjumaal                                             327,55                           393,06

1.3.3 väljaspool Harjumaad                                                        543,25                           651,90

1.4   Sünni registreerimise korraldamine Tallinnas väljaspool Tallinna Perekonnaseisuameti ruume:

                                                                                                63,91                            76,69

2. Tallinna Perekonnaseisuametil avalikustada kehtestatud perekonnaseisualaste teenuste hinnad Tallinna veebilehel.

3. Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. juuli 2009 korraldus nr  1221-k „Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine“.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Perekonnaseisuametile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär