Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Munitsipaalomandis olevate avalike tasuliste käimlate hinna kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 13.10.2010 korraldus number 1573
Redaktsiooni kehtivus:13.10.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. oktoober

2010 nr

1573-k

 

 

Munitsipaalomandis olevate avalike tasuliste käimlate hinna kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg 1  alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ p-ga 1

 

 

1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2011 munitsipaalomandis olevate avalike käimlate ühekordseks kasutamise hinnaks 0,17 eurot, koos käibemaksuga 0,20 eurot.

2. Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 6. oktoobri 2004 korraldus nr 1926-k „Viru väljak 6 Viru Keskuse bussiterminaalis ja A. Nevski katedraali kõrval haljasalal asuvate avalike tasuliste käimlate hinna kehtestamine“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Transpordiametile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär