Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme Muuseumi teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 06.10.2010 korraldus number 1522
Redaktsiooni kehtivus: - 15.03.2014

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 12.03.2014 nr 381, jõustumine 15.03.2014

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 6. oktoober

2010 nr

1522-k

 

 

Nõmme Muuseumi teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes” p-ga 1 ja tulenevalt Nõmme Linnaosa Valitsuse taotlusest

 

 

         

1. Kehtestada Nõmme Muuseumi tasuliste teenuste hinnad koos käibemaksuga alates 1. jaanuarist 2011 järgmiselt:

 

 

 

1.1

Piletid

 

1.1.1

täiskasvanutele

1,00 euro;

1.1.2

õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele

0,50 eurot;

1.1.3

perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last)

2,00 eurot.

1.2

Loengud, ekskursioonid

 

1.2.1

ekskursiooni juhtimine muuseumis

6,39 eurot 1 tund;

1.2.2

ekskursiooni juhtimine väljaspool muuseumi

15,95 eurot 1 tund;

1.2.3

muuseumitunni juhendamistasu

9,55 eurot rühma kohta;

1.2.4

loeng

9,55 eurot 1 tund.

1.3

Ruumide üürimine

 

1.3.1

ruumide üürimine (9.00 - 17.00)

12,75 eurot 1 tund;

1.3.2

ruumide üürimine (17.00 - 23.00)

19,15 eurot 1 tund;

1.3.3

ruumide üürimine filmivõteteks

12,75 kuni 63,90 eurot 1 tund.

1.4

Museaali laenutamine

 

1.4.1

muuseumidele

tasuta;

1.4.2

teistele isikutele

1,50 eurot ööpäev.

1.5

Näitused

 

1.5.1

näitusepinna üürimine ja näituse ülespaneku abistamine

31,95 eurot.

1.6

Tehniliste vahendite kasutamise hinnakiri

 

1.6.1

arvuti ja interneti kasutamine

3,20 eurot/1 tund või 6,35 eurot/1 päev;

1.6.2

dataprojektori kasutamine

9,55 eurot/1 tund või

28,75 eurot/1 päev;

1.6.3

ekraan statiivil

1,90 eurot/1 tund või 6,35 eurot/1 päev;

1.6.4

CD mängija

1,25 eurot/1 päev;

1.6.5

pabertahvel

1,90 eurot/1 tund või 6,35 eurot/1 päev.

1.7

Koopiad

 

1.7.1

A4

0,05 eurot/1 tk;

1.7.2

A4 kahepoolne

0,10 eurot/1 tk;

1.7.3

skaneerimine 1 pilt (kuni 13x18) madala resolutsiooniga, puhastamiseta

1,50 eurot/1 pilt.

1.8

Trükiste ja meenete müük

juurdehindlus 40 - 70%.

2. Loa Nõmme Muuseumi ruumide üürimiseks ja näituste korraldamiseks annab Nõmme linnaosa vanem.

3. Linnaosa vanemal on õigus:

3.1 anda Nõmme Muuseumi ruume tasuta kasutusse Tallinna linna asutustele, mittetulundusühingutele ning lasteürituste korraldamiseks;

3.2 anda näitusepinda tasuta kasutusse Nõmme linnaosa elanikele näituste korraldamiseks.

4. Nõmme Linnaosa Valitsusel avalikustada korraldusega kehtestatud teenuste hinnad Tallinna linna veebilehel.

5. Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 22. aprill 2009 korraldus nr 648-k Nõmme Muuseumi teenuste hindade kehtestamine“ ja 26. mai 2010 korraldus nr 857-k „Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2009 korralduse nr 648-k „Nõmme Muuseumi teenuste hindade kehtestamine“ muutmine“.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär