Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme Linnaosa Valitsuse ajalehe Nõmme Sõnumid reklaami hinnakirja kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 06.10.2010 korraldus number 1521
Kehtetuks tunnistamine:01.03.2013
Redaktsiooni kehtivus: - 01.03.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 20.02.2013 nr 215, jõustumine 01.03.2013

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. oktoober

2010 nr

1521-k

 

 

Nõmme Linnaosa Valitsuse ajalehe Nõmme Sõnumid reklaami hinnakirja kehtestamine

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes” p-ga 1 ja tulenevalt Nõmme Linnaosa Valitsuse taotlusest

 

         

1. Kehtestada Nõmme Linnaosa Valitsuse ajalehe Nõmme Sõnumid reklaami hinnakiri alates 1. jaanuarist 2011 järgmiselt:

1.1

Reakuulutus

hind käibemaksuta

hind käibemaksuga

1.1.1

füüsilisele isikule

2,92 eurot

3,50 eurot

1.1.2

juriidilisele isikule

5,83 eurot

7,00 eurot

1.2

Reklaamimooduli suurus

 

 

1.2.1

1/32 lk

25,56 eurot

30,68 eurot

1.2.2

1/16 lk

51,13 eurot

61,36 eurot

1.2.3

1/8 lk

127,82 eurot

153,39 eurot

1.2.4

1/4 lk

223,69 eurot

268,43 eurot

1.2.5

1/2 lk

511,29 eurot

613,55 eurot

1.2.6

1/1 lk

1022,59 eurot

1227,10 eurot

2. Nõmme linnaosa vanemal on õigus otsustada tasuta või soodustingimustel reklaamipinna andmine ajalehes Nõmme Sõnumid.

3. Nõmme Linnaosa Valitsusel avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna veebilehel ning ajalehes Nõmme Sõnumid.

4. Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2007 korraldus nr 1016-k „Nõmme Linnaosa Valitsuse ajalehe Nõmme Sõnumid reklaami hinnakirja kehtestamine“ ja 26. mai 2010 korraldus nr 856-k "Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2007 korralduse nr 1016-k „Nõmme Linnaosa Valitsuse ajalehe Nõmme Sõnumid reklaami hinnakirja kehtestamine“ muutmine".

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär