Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 06.10.2010 korraldus number 1520
Redaktsiooni kehtivus:06.10.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. oktoober

2010 nr

1520-k

 

 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lõigete 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud „Tallinna põhimääruse“ § 49 lõike 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ punktiga 1

 

 

1. Kehtestada 1. jaanuarist 2011 Tallinna Linnaplaneerimise Ametis koopiate valmistamise hinnad järgmiselt:

Must-valge koopia

Formaat

Lehe hind eurodes

 

A4

0,20*

 

A3

0,51

 

A2

1,02

 

A1

1,28

 

A0

1,66

Värviline koopia

Formaat

Lehe hind eurodes

 

A4

2,05

 

A3

4,09

·         hind alates 21. leheküljest

Hindadele ei lisandu käibemaks, kuna Tallinna Linnapalneerimise Amet ei ole käibemaksukohustuslane.

2. Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 20. jaanuari 2010 korraldus nr 80-k „Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenuste hindade kehtestamine“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär