Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Raekoja tasuliste teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 06.10.2010 korraldus number 1519
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivus: - 01.01.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 26.10.2011 nr 1677, jõustumine 01.01.2012

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. oktoober

2010 nr

1519-k

 

 

Tallinna Raekoja tasuliste teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise korra” p-ga 2.2 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2011 Tallinna Raekoja tasuliste teenuste hinnad alljärgnevalt:

 

Teenus

Hind eurodes käibemaksuta

Hind eurodes käibemaksuga

 

1.1

Tallinna Raekoja üürimine:

 

 

1.1.1

ametlikeks üritusteks ning ürituste ettevalmistus- ja koristusajaks

158,33

190

1.1.2

kodanikesaali üür avalikuks kontserdiks kontsertorganisatsioonidele

158,33

190

1.2

Tallinna Raekoja külastamise hinnad:

 

 

1.2.1

täispilet suvehooajal (mai-september)

3,33

4

1.2.2

täispilet talvehooajal (oktoober-aprill, ei sisalda pööningu külastust)

2,50

3

1.2.3

sooduspilet pensionärile

2,50

3

1.2.4

sooduspilet üliõpilasele ja õpilasele

1,67

2

1.2.5

perepilet (2 täiskasvanut 2 last vanuses alla 16-aasta)

6,67

8

1.2.6

pilet rühmadele suurusega vähemalt 10 inimest rühmas, 1 inimene

(ei sisalda köögi, kämmerei ja pööningu külastust)

2,50

3

1.2.7

õpilase pilet rühmas (vähemalt 10 last rühmas), 1 õpilane

0,83

1

1.3

Ekskursioonitasu giidiga ekskursiooni eest:

 

 

1.3.1

võõrkeelne ekskursioon, lisandub piletihinnale

25

30

1.3.2

eestikeelne ekskursioon, lisandub piletihinnale (v.a õpilaste ja pensionäride rühmad suurusega vähemalt 20 inimest rühmas)

15,83

19

1.4

Tallinna Raekoja torni külastamine:

 

 

1.4.1

täispilet

2,50

3

1.4.2

sooduspilet alla 16-aastastele lastele

0,83

1

1.5

Tallinna Raekoja keldri külastamine

0,83

1

 

2. Loa raekoja üürimiseks annab linnasekretär.

3. Linnasekretäril on õigus:

3.1 anda soodustingimustel raekoda kasutusse soodustusega kuni 50% mittetulundusühingute, fondide, sihtasutuste, teiste avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja linna poolt spondeeritavate ürituste läbiviimiseks taotleja poolt esitatud ja linnapea, vastava valdkonna abilinnapea või linnakantselei välissuhete ja protokolli osakonna juhataja poolt viseeritud ning linnasekretäri poolt kinnitatud taotluse alusel;

3.2 anda hinnasoodustust kuni 20% linnavalitsuse püsiklientidele vastava lepingu alusel;

3.3 tasuta raekoja kasutamist lubada ainult linna esindusürituste ja Tallinna Linnavalitsuse, linnavolikogu ja linnavalitsuse ametite korraldatud ürituste korraldamiseks taotleja poolt esitatud ja linnapea, vastava valdkonna abilinnapea või linnakantselei välissuhete ja protokolli osakonna juhataja poolt viseeritud ning linnasekretäri poolt kinnitatud taotluse alusel.

4. Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 11. novembri 2009 korraldus nr 1873-k „Tallinna Raekoja teenuste hindade kehtestamine“.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär