Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 06.10.2010 korraldus number 1518
Kehtetuks tunnistamine:15.03.2016
Redaktsiooni kehtivus: - 15.03.2016

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 09.03.2016 nr 339, jõustumine 15.03.2016

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. oktoober 2010 nr 1518-k

 

 

Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel ning kooskõlas käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p-ga 2, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise kord“ p-ga 2.2 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 “Hindade kehtestamine linna asutustes” p-ga 1

 

     

1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2011 Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi tasuliste teenuste (ruumide üürimise) hinnad alljärgnevalt:

1.1 kogu kompleks (ilma saunata)                                                         766,94 eurot/ööpäev,

1.2 väike ruum (6-8 m²)                                                                        31,96   eurot/ööpäev,

1.3 keskmine ruum (8-12 m²)                                                   38,35   eurot/ööpäev,

1.4 suur ruum (20 m²)                                                               51,13   eurot/ööpäev,

1.5 välimaja (13 m²)                                                                             31,96   eurot/ööpäev,

1.6 saun                                                                                               12,78   eurot/tund,

1.7 seminariruum (47 m²)                                                                        9,59   eurot/tund.

Hindadele ei lisandu käibemaks.

2. Loa punktis 1 nimetatud vara kasutamiseks annab Tallinna Keskkonnaameti juhataja.

3. Punkti 1 alapunktides nimetatud teenuste kasutamine Tallinna linna ametiasutuste poolt oma tööalasteks nõupidamisteks ja laste loodushariduse alaseks õppetööks on tasuta.

4. Lubada Tallinna Keskkonnaameti juhatajal rakendada soodustust kuni 20% ulatuses punkti 1 alapunktides nimetatud teenuste osas mittetulundusühingutele, valitsusasutustele ja püsiklientidele vastava lepingu alusel.

5. Tallinna Keskkonnaametil avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna veebilehel.

6. Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 11. novembri 2009 korraldus nr 1871-k „Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi teenuste hindade kehtestamine.“

7.  Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär