Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Ettevõtlusameti korraldatava koolituspäeva osalustasu kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 29.09.2010 korraldus number 1464
Redaktsiooni kehtivus: - 01.02.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 01.02.2012 nr 160

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. september

2010 nr

1464-k

 

 

Tallinna Ettevõtlusameti korraldatava koolituspäeva osalustasu kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2008 määruse nr 33 „Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus“ § 6 lg 1 p-ga 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes” p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada alates 1. oktoobrist 2010 kuni 31. detsembrini 2010 Tallinna Ettevõtlusameti korraldatava koolituspäeva osalustasu ühele inimesele:

Hind käibemaksuta       Hind käibemaksuga

1.1 8 akadeemilist tundi                                    220 krooni                   264 krooni;

1.2 4 akadeemilist tundi                                    110 krooni                   132 krooni.

2. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2011 Tallinna Ettevõtlusameti korraldatava koolituspäeva osalustasu ühele inimesele:

Hind käibemaksuta       Hind käibemaksuga

2.1 8 akadeemilist tundi                                    14,06 eurot                  16,87 eurot;

2.2 4 akadeemilist tundi                                    7,03 eurot                    8,44 eurot.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. juuli 2009 korraldus nr 1210-k „Tallinna Ettevõtlusameti poolt korraldatava koolituspäeva osalustasu kehtestamine”.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär