Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõle tn 40 asuvas hoones ruumide kasutamise hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 29.09.2010 korraldus number 1461
Kehtetuks tunnistamine:01.03.2011
Redaktsiooni kehtivus: - 01.03.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 23.02.2011 nr 273, jõustumine 01.03.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. september

2010 nr

1461-k

 

 

Sõle tn 40 asuvas hoones ruumide kasutamise hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise korra“ p-ga 2.2 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada Sõle tn 40 asuvas hoones ruumide kasutusse andmise hinnad alljärgnevalt:

 

 

Teenus

Ühik

Hind kroonides

01.10.2010 kuni

31.12.2010

Hind eurodes

alates

01.01.2011

1.1

Spordisaali kasutamine

 

 

 

 

Esmaspäev - reede

1 h

125,20

8,00

 

Laupäev - pühapäev

1 h

150,20

9,60

1.2

Aula kasutamine

 

 

 

 

Esmaspäev - reede 8.00 - 14.00

1 h

78,20

5,00

 

Esmaspäev - reede 14.00 - 22.00

1 h

101,70

6,50

 

Laupäev - pühapäev

1 h

125,20

8,00

*Hindadele ei lisandu käibemaks, kuna Põhja-Tallinna Valitsus ei ole käibemaksukohustuslane.

2. Ruumide kasutusse andmisel võistluste läbiviimiseks lisandub ruumide kasutusse andmise hinnale 20%.

3. Linnaosa vanemal on õigus anda ruume kasutusse soodustusega kuni 20% püsiklientidele vastava lepingu alusel.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär