Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna konverentsiturismi trükise ja interneti väljaande osalustasu kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 22.09.2010 korraldus number 1420
Redaktsiooni kehtivus:22.09.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. september

2010 nr

1420-k

 

 

Tallinna konverentsiturismi trükise ja interneti väljaande osalustasu kehtestamine

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 “Hindade kehtestamine linna asutustes“ p-ga 1

 

1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2011 konverentsiturismi trükise (Tallinn Conference Directory) osalustasud ilma käibemaksuta vastavalt avaldatava teabe mahule:

1.1 1/6 lk - 166,17 eurot;

1.2 1/4 lk - 223,69 eurot;

1.3 1/3 lk - 293,99 eurot;

1.4 1/2 lk - 440,99 eurot;

1.5 1/1 lk - 734,98 eurot.

2. Punktis 1 nimetatud osalustasust võib Tallinna Ettevõtlusameti juhataja otsusel kuni 70 protsenti (kaasa arvatud) madalamat osalustasu rakendada isikutele ning asutustele, kes:

2.1 on eelnevalt osalenud Tallinn Conference Directory projektis või

2.2 osalevad Tallinn Conference Directory trükises kahel või enamal teabepinnal.

3. Kehtestada osalustasu interneti väljaande (www.tourism.tallinn.ee/convention) leheküljel 191,73 eurot ilma käibemaksuta.

4. Osalustasusid ei rakendata konverentsiturismi trükise ja interneti väljaande puhul kui teavet avaldatakse:

4.1 muuseumide, teatrite või kultuuriasutuste kohta;

4.2 mõisakomplekside kohta;

4.3 õppeasutuste kohta.

5. Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 3. septembri 2008 korraldus nr 1453-k “Tallinna konverentsiturismi trükise ja interneti väljaande osalustasu kehtestamine“.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär