Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põhja-Tallinna Valitsuse ajalehe Põhja-Tallinna Sõnumid reklaami hinnakirja kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 22.09.2010 korraldus number 1419
Redaktsiooni kehtivus: - 04.05.2017

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 03.05.2017 nr 701, jõustumine 04.05.2017

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. september

2010 nr

1419-k

 

 

Põhja-Tallinna Valitsuse ajalehe Põhja-Tallinna Sõnumid reklaami hinnakirja kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 “Hindade kehtestamine linna asutustes“ p-ga 1 ning tulenevalt Põhja-Tallinna Valitsuse taotlusest

 

         

1. Kehtestada Põhja-Tallinna Valitsuse ajalehe Põhja-Tallinna Sõnumid reklaami hinnakiri alates 1. jaanuarist 2011 alljärgnevalt:

 

Teenus

Hind eurodes

1.

Reakuulutused

 

1.1

Füüsilistele isikutele

6,39

1.2

Juriidilistele isikutele

9,59

2.

Reklaamimoodulite hinnad

 

2.1

1/32

25,56

2.2

1/16

51,13

2.3

1/8

127,82

2.4

1/4

223,69

2.5

1/2

511,29

2.6

1/1

1150,41

2. Põhja-Tallinna vanemal on õigus otsustada tasuta või soodustingimustel reklaamipinna andmine ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid.

3. Põhja-Tallinna Valitsusel avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna veebilehel ning ajalehes Põhja-Tallinna Sõnumid.

4. Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 8. märtsi 2006 korraldus nr 444-k “Põhja-Tallinna Valitsuse ajalehe Põhja-Tallinna Sõnumid reklaami hinnakiri“.

5. Tallinna Linnakantsleil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär