Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Haabersti Linnaosa Valitsuse ajalehe Haabersti Postipoiss reklaami hinnakirja kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 22.09.2010 korraldus number 1418
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivus: - 01.01.2020

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 04.12.2019 nr 1593, jõustumine 01.01.2020

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. september

2010 nr

1418-k

 

 

Haabersti Linnaosa Valitsuse ajalehe Haabersti Postipoiss reklaami hinnakirja kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 “Hindade kehtestamine linna asutustes“ p-ga 1 ning tulenevalt Haabersti Linnaosa Valitsuse taotlusest

 

 

         

1. Kehtestada Haabersti Linnaosa Valitsuse ajalehe Haabersti Postipoiss reklaami hinnakiri alates 1. jaanuarist 2011 alljärgnevalt:

 

 

Teenus

Hind eurodes käibemaksuta

Hind eurodes käibemaksuga

1.

Reakuulutus

 

 

1.1

Füüsilisele isikule

2,66

3,19

1.2

Juriidilisele isikule

5,33

6,40

2.

Reklaamimoodul

 

 

2.1

1/32

25,56

30,67

2.2

1/16

60,72

72,86

2.3

1/8

127,82

153,38

2.4

1/4

223,69

268,43

2.5

1/2

383,47

460,16

2.6

1/1

639,12

766,94

2. Haabersti linnaosa vanemal on õigus otsustada tasuta või soodustingimustel reklaamipinna andmine ajalehes Haabersti Postipoiss.

3. Haabersti Linnaosa Valitsusel avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna veebilehel ning ajalehes Haabersti Postipoiss.

4. Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 3. novembri 2004 korraldus nr 2186-k "Haabersti Linnaosa Valitsuse ajalehe Haabersti Postipoiss reklaami hinnakirja kehtestamine".

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär