Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 22.09.2010 korraldus number 1417
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivus: - 01.01.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 28.12.2011 nr 2060, jõustumine 01.01.2012

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. september

2010 nr

1417-k

 

 

Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, turismiseaduse § 26 lg 4, euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 “Hindade kehtestamine linna asutustes“ p-ga 1

 

         

1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2011 Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuste poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad järgmiselt:

 

 

Teenus

Hind eurodes käibemaksuta

Hind eurodes käibemaksuga

 

1.1

huviväärsustega tutvumise vahendamine:

 

 

1.1.1

ekskursiooni läbiviimine 1 h

25

30

1.1.2

tellitud ekskursiooni tühistamine (etteteatamisega vähem kui 48 tundi)

14,17

17

1.2

huviväärtuste ja turismiteenuste tutvustamiseks reklaampinna rentimine trükistele:

 

 

1.2.1

30x22 cm 1 kuu

44,10

52,92

1.2.2

30x22 cm 3 kuud

67,11

80,53

1.2.3

30x22 cm 6 kuud

115,04

138,05

1.2.4

30x22 cm 12 kuud

210,91

253,09

1.2.5

30x11 cm 1 kuu

22,37

26,84

1.2.6

30x11 cm 3 kuud

35,79

42,95

1.2.7

30x11 cm 6 kuud

57,52

69,03

1.2.8

30x11 cm 12 kuud

108,65

130,38

1.2.9

15x11 või 5x9 cm 1 kuu

6,39

7,67

1.2.10

15x11 või 5x9 cm 3 kuud

14,70

17,64

1.2.11

15x11 või 5x9 cm 6 kuud

30,04

36,05

1.2.12

15x11 või 5x9 cm 12 kuud

57,52

69,03

 

1.3 suveniiride, turismiteenuseid ja huviväärsusi tutvustavate trükiste müügil on lubatud juurdehindlus kuni 40%;

1.4 punktis 1.3 nimetatud juurdehindlusprotsendi määra kuni 40% iga üksiku kaubaartikli puhul otsustab Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse juhtivspetsialist.

2. Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. juuli 2009 korraldus nr 1211-k „Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse teenuste hindade kehtestamine“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär