Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 11.08.2010 korraldus number 1219
Redaktsiooni kehtivus:11.08.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. august 2010 nr 1219-k

 

 

Turistidele suunatud linnapileti projekti osalustasu kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ p-ga 1

 

 

1.  Kehtestada linnapileti (Tallinn Card) projekti osalustasuks 1. jaanuarist 2011 kuni
31. detsembrini 2011 (k.a) 383 (kolmsada kaheksakümmend kolm) eurot ja 47 (nelikümmend seitse) eurosenti ilma käibemaksuta.

2.  Punktis 1 nimetatud osalustasust võib Tallinna Ettevõtlusameti juhataja rakendada kuni
70% (k.a) madalamat osalustasu isikutele ja riigi- ning omavalitsusasutustele, kes:

2.1 on eelnevalt osalenud linnapileti projektis või;

2.2 vastavalt Tallinna Ettevõtlusametiga sõlmitud lepingule müüvad linnapileti ettenäitamisel kõigile linnapileti kasutajatele kaupa või teenust tavahinnast enam kui 14% odavamalt.

3.  Osalustasu ei rakendata isikutele, samuti riigi- ja omavalitsusasutustele, kes:

3.1  tegelevad kultuuriürituste korraldamisega või

3.2  vastavalt Tallinna Ettevõtlusametiga sõlmitud lepingule tagavad linnapileti ettenäitamisel kõigile linnapileti kasutajatele:

3.2.1  oma ettevõttesse või asutusse 50% või enam odavama sissepääsu või

3.2.2  oma ettevõttes või asutuses kauba või teenuse 50% või enam odavama soetamise võimaluse või

3.2.3  oma ettevõttesse või asutusse tasuta sissepääsu, saades osa Tallinn Cardi hinnas sisalduva jaotatava summa jagamisest.

4.  Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

5.  Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär