Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Turistidele suunatud linnapileti hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 22.06.2010 korraldus number 1096
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus: - 01.01.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 19.09.2012 nr 1270, jõustumine 01.01.2013

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. juuni

2010 nr

1096-k

 

 

Turistidele suunatud linnapileti hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes” p 1 alusel

 

         

1. Kehtestada linnapileti hinnad alates 1. jaanuarist 2011 alljärgnevalt:

Pileti liik

Hind kroonides ilma käibemaksuta

Hind kroonides koos 20%-lise käibemaksuga

Hind eurodes ilma käibemaksuta

Hind eurodes koos 20%-lise käibemaksuga

6-tunni pilet isikule alates 15. eluaastast

150,21

187,76

9,6

12

6-tunni pilet isikule vanuses 6 kuni 14 eluaastat

75,1

93,88

4,8

6

24-tunni pilet isikule vanuses alates 15. eluaastast

300,41

375,51

19,2

24

24-tunni pilet isikule vanuses 6 kuni 14 eluaastat

150,21

187,76

9,6

12

48-tunni pilet isikule vanuses alates 15. eluaastast

400,55

500,69

25,6

32

48-tunni pilet isikule vanuses 6 kuni 14 eluaastat

200,28

250,35

12,8

16

72-tunni pilet isikule vanuses alates 15. eluaastast

500,69

625,86

32

40

72-tunni pilet isikule vanuses 6 kuni 14 eluaastat

250,34

312,93

16

20

2. Tallinna Ettevõtlusameti juhatajal on õigus:

2.1 rakendada soodustusi kuni 30 protsendi ulatuses linnapileti edasimüüjatele, linnapiletit sisaldavate turismipakettide koostajatele või turismiprofessionaalidele sihtkoha tutvustamise eesmärgil, samuti suuremate grupiostude ja linna turunduskampaaniate korral;

2.2 väljastada reklaami- ja turunduseesmärkidel tasuta linnapileti eriliiki, 24-tunni VIP pileteid.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 3. septembri 2008 korraldus nr 1452-k „Turistidele suunatud linnapileti hindade kehtestamine“ alates 1. jaanuarist 2011.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

 

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär