Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine (Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse teenuste hinnad)
Tallinna Linnavalitsus 09.06.2010 korraldus number 969
Redaktsiooni kehtivus:09.06.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. juuni

2010 nr

969-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine (Tallinna Kesklinna  Sotsiaalkeskuse teenuste hinnad)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg-te 3 ja 4 ning Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ p 2 alusel ja tulenevalt Tallinna Kesklinna Valitsuse taotlusest

 

 

1. Tunnistada kehtetuks alates 1. augustist 2010:

1.1 Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 korraldus nr 1229-k „Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse teenuste hindade kehtestamine";

1.2 Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldus nr 1497-k „Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 korralduse nr 1229-k muutmine“;

1.3 Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2006 korraldus nr 2649-k „Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 korralduse nr 1229-k „Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse teenuste hindade kehtestamine“ muutmine“;

1.4 Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008 korralduse nr 591-k „Tallinna Linnavalitsuse 07. juuni 2006 korralduse nr 1229-k „Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse teenuste hindade kehtestamine" muutmine“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär