Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2009 korralduse nr 648-k "Nõmme Muuseumi teenuste hindade kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 26.05.2010 korraldus number 857
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Rakendamise kuupäev:01.08.2010
Redaktsiooni kehtivus: - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 06.10.2010 nr 1522, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

26. mai

2010 nr

857-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2009 korralduse nr 648-k „Nõmme Muuseumi teenuste hindade kehtestamine“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõige 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes” punktiga 1

 

 

         

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2009 korralduse nr 648-k „Nõmme Muuseumi teenuste hindade kehtestamine“ punkti 1.1 ja sõnastada see järgmiselt:

„1.1 Piletid

1.1.1 täiskasvanutele                                                     20 krooni;

1.1.2 õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele    10 krooni;

1.1.3 perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last)                 35 krooni.“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile ning Nõmme Linnaosa Valitsusel avalikustada korraldusega kehtestatud teenuste hinnad Tallinna linna veebilehel.

3. Korraldust rakendada alates 1. augustist 2010.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär