Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2007 korralduse nr 1016-k "Nõmme Linnaosa Valitsuse ajalehe Nõmme Sõnumid reklaami hinnakirja kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 26.05.2010 korraldus number 856
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Rakendamise kuupäev:01.07.2010
Redaktsiooni kehtivus: - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 06.10.2010 nr 1521, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 26. mai

2010 nr

856-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2007 korralduse nr 1016-k „Nõmme Linnaosa Valitsuse ajalehe Nõmme Sõnumid reklaami hinnakirja kehtestamine“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõige 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 "Hindade kehtestamine linna asutustes" punktiga 1

 

 

         

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2007 korralduse nr 1016-k „Nõmme Linnaosa Valitsuse ajalehe Nõmme Sõnumid reklaami hinnakirja kehtestamine“ lisa punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:

„1. Kuulutuste hinnad:

1.1. Reakuulutus füüsilisele isikule                  60 krooni (sisaldab käibemaksu);

1.2. Reakuulutus juriidilisele isikule              120 krooni (sisaldab käibemaksu).“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile ning Nõmme Linnaosa Valitsusel avalikustada korraldusega kehtestatud teenuste hinnad Tallinna linna veebilehel.

3. Korraldust rakendada alates 1. juulist 2010.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär