Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2005 korralduse nr 2178-k "Lasnamäe Sotsiaalkeskuse teenuste hindade kehtestamine" kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsus 05.05.2010 korraldus number 726
Redaktsiooni kehtivus:05.05.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. mai

2010 nr

726-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2005 korralduse nr 2178-k „Lasnamäe Sotsiaalkeskuse teenuste hindade kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg-te 3 ja 4 ning Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ p 2 alusel ja tulenevalt Lasnamäe Linnaosa Valitsuse taotlusest

 

 

1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2005 korraldus nr 2178-k „Lasnamäe Sotsiaalkeskuse teenuste hindade kehtestamine“ 1. septembrist 2010.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele ja Lasnamäe Sotsiaalkeskusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär