Tallinna Linnavalitsus 30.03.2010 määrus number 32.
Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 "Hindade kehtestamine linna asutustes" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Hindade kehtestamine linna asutustes Tlv m 117 30.10.2002 04.11.2002