Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008 korralduse nr 2111-k "Tallinna Linnaarhiivi teenuste hindade kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 03.02.2010 korraldus number 150
Rakendamise kuupäev:01.03.2010
Redaktsiooni kehtivus: - 03.11.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 03.11.2010 nr 1678

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

   3. veebruar 2010 nr 150-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008 korralduse nr 2111-k „Tallinna Linnaarhiivi teenuste hindade kehtestamine” muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja § 31 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 1998 määrusega nr 33 kinnitatud "Tallinna Linnaarhiivi põhimääruse" p-dega 2.1.17 ja 4.4.4 ning Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 "Hindade kehtestamine linna asutustes" p-ga 1

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2008 korralduse nr 2111-k punkti 1 ja täiendada punktiga 1.3 alljärgnevas sõnastuses:

„1.3 Arhiivipäringule vastamine kiirkorras (kahe tööpäeva jooksul)                    150 krooni.“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaarhiivile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldust rakendada alates 1. märtsist 2010.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär