Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali kasutamise hinna kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 27.01.2010 korraldus number 119
Rakendamise kuupäev:01.03.2010
Redaktsiooni kehtivus: - 21.10.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 21.10.2010 nr 1605, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. jaanuar 2010  nr 119-k

 

 

Mustamäe Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali kasutamise hinna kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja § 31 lg 5 alusel ning kooskõlas käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p-ga 2, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise korra“ p‑ga 2.2 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ p-ga 1

 

 

     

1. Kehtestada Mustamäe Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali kasutusse andmise hind alljärgnevalt:

1.1 üürimine nõupidamiste, koosolekute, koolituste, seminaride läbiviimiseks ajavahemikul         

08.15 - 16.00               100 krooni/tund;

16.00 - 20.30               250 krooni/tund;

1.2 nõupidamissaali kasutamine Tallinna linna ametiasutuste tööalasteks nõupidamisteks on tasuta.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. juuli 2009 korraldus nr 1225-k „Mustamäe Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali teenuse hinna kehtestamine”.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust rakendada alates 1. märtsist 2010.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär