Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 20.01.2010 korraldus number 80
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivus: - 31.12.2009

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 06.10.2010 nr 1520, jõustumine 01.01.2010

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. jaanuar

2010 nr

80-k

 

 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud „Tallinna põhimääruse“ § 49 lõike 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ punktiga 1

 

 

         

1. Kehtestada Tallinna Linnaplaneerimise Ametis koopiate valmistamise hinnad koos käibemaksuga järgmiselt:

Must-valge koopia

Formaat

Lehe hind kroonides

 

A4

3.-*

 

A3

8.-

 

A2

16.-

 

A1

20.-

 

A0

26.-

Värviline koopia

Formaat

Lehe hind kroonides

 

A4

32.-

 

A3

64.-

* hind alates 21. leheküljest

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2002 korraldus nr 1984-k „Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti teenuste hindade kehtestamine”.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär