Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 11.11.2009 korraldus number 1871
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus: - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 06.10.2010 nr 1518, jõustumine 01.01.2011

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. november 2009 nr 1871-k

 

 

Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel, kooskõlas käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p-ga 2, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise kord“ p-ga 2.2, 14. detsembri 2006 määruse nr 69 Tallinna Keskkonnaameti põhimäärus“ § 6 lg 2 p-ga 23 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 “Hindade kehtestamine linna asutustes” p-ga 1

 

 

     

1. Kehtestada alates 1. detsembrist 2009 Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi tasuliste teenuste hinnad alljärgnevalt:

1.1 kompleksi ruumide üürimine:

1.1.1 kogu kompleks (ilma saunata)                                         12 000 krooni/ööpäev,

1.1.2 väike ruum (6-8 m²)                                                            500 krooni/ööpäev,

1.1.3 keskmine ruum (8-12 m²)                                                    600 krooni/ööpäev,

1.1.4 suur ruum (20 m²)                                                               800 krooni/ööpäev,

1.1.5 üks välimaja (13 m²)                                                            500 krooni/ööpäev,

1.1.6 saun                                                                                    200 krooni/tund,

1.1.7 seminariruum (47 m²) loodusmajas                                       150 krooni/tund.

2. Loa punktis 1 nimetatud vara kasutamiseks annab Tallinna Keskkonnaameti juhataja.

3. Punkti 1.1 alapunktides nimetatud teenuste kasutamine Tallinna linna ametiasutuste poolt oma tööalasteks nõupidamisteks ja laste loodushariduse alaseks õppetööks on tasuta.

4. Lubada Tallinna Keskkonnaameti juhatajal rakendada soodustust kuni 20% ulatuses punkti 1.1 alapunktides nimetatud teenuste osas mittetulundusühingutele, valitsusasutustele, püsiklientidele vastava lepingu alusel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär