Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste II kvartalis 2009 kehtestatud tasuliste teenuste hindadest
Tallinna Linnavalitsus 12.08.2009 istungi protokoll number 33/20
Jõustumine:12.08.2009
Redaktsiooni kehtivus:12.08.2009 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

12. august 2009 nr 33

 

 

Päevakorrapunkt 20

 

 

 

Informatsioon linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste II kvartalis 2009 kehtestatud tasuliste teenuste hindadest

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

võtta teadmiseks Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 “Hindade kehtestamine linna asutustes“ punkti 6.2 alusel esitatud informatsioon linnavalitsuse ametite ja linnaosade valitsuste poolt II kvartalis 2009 kehtestatud hindade kohta.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE

 

 

 

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti eelnõu

“Informatsioon linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste II kvartalis 2009 kehtestatud tasuliste teenuste hindadest“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 “Hindade kehtestamine linna asutustes“ punkti 6.2 kohaselt esitatakse linnavalitsusele informatsioon eelmises kvartalis, s.o II kvartalis 2009 linna ametiasutuste ja linna asutuste poolt osutatavatele teenustele kehtestatud hindade kohta.

II kvartalis 2009 kehtestati või muudeti 33 haldusakti alusel 31-le linna asutusele nende poolt osutatavate tasuliste teenuste hindu (loetelu lisatud tabelina). Seoses käibemaksu määra tõstmisega muudeti alates 1. juulist 2009 mitmete linna ametiasutuste teenuste müügihindasid, ülevaade nendest esitatakse III kvartali informatsioonis.

1. Tallinna Haridusamet kehtestas või muutis 1 ametikooli, 7 kooli, 2 lasteaia ja 9 huvikooli õppetasusid ja ruumide ning inventari tunnitasu alusel kasutusse andmise hindasid.

Tallinna Kopli Ametikoolile kehtestati lisaks senistele veel viiel erialal (keevitaja, rahvarõivaste valmistaja, keraamika, plaatija, siseviimistleja) korraldatavate täiendkoolituskursuste tasud.

Jakob Westholmi Gümnaasiumile tõsteti 2006. aastast kehtinud ja Tallinna Kivimäe Põhikoolile 2004. aastast kehtinud ruumide kasutamise tunnihindasid seoses nõudluse olulise suurenemise ja kommunaalkulude kasvuga.

Tallinna Läänemere Gümnaasium, Tallinna Mahtra Gümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium ja Tallinna Paekaare Gümnaasium korraldasid oma õpilastele juunikuus suviseid linnalaagreid, mille osavõtutasusid võrreldes eelmise aastaga mõnevõrra tõsteti seoses lastele pakutavate ürituste piletihindade kallinemisega. Laste toitlustamise kulud kandis peamiselt Lasnamäe Linnaosa Valitsus.

Vanalinna Hariduskolleegiumis tõstetakse alates 1. septembrist 2009 kunstikooli ja muusikakooli õppetasusid, mida põhjendatakse huvikoolide õpilaste nn pearaha arvutamise mudeli muutmisega.

Tallinna Kadaka Lasteaiale kehtestati saali kasutamise tunnihind juriidiliste isikutele 200 krooni, lasteürituste korraldamiseks üürihind 50 krooni/tund ei muutunud.

Tallinna Lasteaed Vesiroos ruumide kasutamise 2003. aastast kehtinud hindu tõsteti arvestades tegelike kulude kallinemise ja nõudlusega muusika- ja spordisaali ning ujula kasutamiseks väljaspool lasteaia tööaega.

Tallinna Huvikeskus „Kullo“ alustas 1. juunist algklasside õpilastele mõeldud projektiga „Õpime õues“, milleks kehtestati tunnist osavõtjatele õppetasu 25 krooni, sellest kaetakse õpetaja töötasu ja vajaliku õppematerjali kulud. Mõnevõrra alandati 1. juunist 2009 Karepa noortelaagri toitlustamise hinda tulenevalt toitlustaja hinnapakkumisest. 1. juulist muudeti Karepa laagri hindasid uuesti seoses käibemaksu tõstmisega.

Tallinna Muusikakooli, Lasnamäe Muusikakooli ja Nõmme Muusikakooli õppetasu tõsteti 120 krooni võrra kuus, 570 kroonini, mis on tingitud koolidele 2009. aasta omatulude eelarves planeeritud omatulude suurendamisest võrreldes eelmise aastaga.

Tallinna Kunstikooli õppetasu ei olnud muudetud 2005. aastast saadik, alates 1. septembrist on kuu õppetasu senise 280 krooni asemel 350 krooni. Kool korraldab 2009. aasta suvel viies looduskaunis kohas õpilastele suvelaagrid, milleks kehtestati laagrist osavõtu päevatasud. Tasu suurus erineb mõnevõrra olenevalt laste transpordikuludest.

Mustamäe Laste Loomingu Maja huviringide õppetasusid tõstetakse alates 1. septembrist 5 – 30 krooni võrra kuus, mida põhjendatakse vajadusega katta õppetasudest osaliselt huvikooli majanduskulusid ja õpetajate töötasu ning muretseda uusi õppevahendeid.

Tallinna Nõmme Noortemaja huviringide õppetasud suurenevad uuest õppeaastast 25 – 50 krooni võrra kuus tingituna õppematerjalide maksumusest, kehtestati ka lühikursuste läbiviimiseks tunnitasu 50 krooni, mis võimaldab operatiivselt korraldada temaatilisi kursusi.

Tallinna Õpetajate Majale kehtestati alates 15. juunist 2009 inventari kasutamise tunni ja päevahinnad, ruumide kasutamise hindasid ei muudetud. Hinnad kehtisid 2 nädalat ning muudeti 1. juulist seoses käibemaksu tõstmisega.

2. Tallinna Kommunaalamet kehtestas asutuse Kadrioru Park poolt pakutavate teenuste ja ruumide ning rajatiste tunnitasu alusel kasutamise hinnad. Kadrioru Park korraldab grupiekskursioone, annab soovijatele kasutada looduslikke piknikuplatse jms. 1. juulist k.a muudeti teenuste müügihindu käibemaksu suurenemise tõttu.

3. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet muutis osaliselt Tallinna Keskraamatukogu teenuste hindu, sh kehtestati tasuta lugejakaardi väljastamine Tallinna töötutele ja I klassi õpilastele. Kehtestati Pelguranna raamatukogu arvutiklassi kasutamise tunnihinnad, mille suurus oleneb kasutatavate arvutite hulgast ja kasutajate sihtgrupist.

4. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kehtestas Tallinna Kiirabi poolt korraldatavate täiendkoolituste grupitasud kolmel uuel koolitusteemal.

Iru Hooldekodul on võimalus pakkuda intervallhooldust eakatele, keda ajutiselt ei ole võimalik kodus hooldada. Selleks kehtestati vastav tasu 340 krooni/ööpäev.

5. Tallinna Spordi- ja Noorsooamet vaatas läbi ja kehtestas asutuste Kristiine Sport, Tallinna Spordihall, Kadrioru Staadion ja Pirita Spordikeskus teenuste uued müügihinnad arvestades käibemaksu määraga 20 %.

6. Kristiine Linnaosa Valitsus kinnitas Kristiine Sotsiaalkeskusele täiendavalt mõnede ruumide tunnitasu alusel kasutamise hinnad, sh võimaldades mõned tunnid päevas kasutada keskuse ruumi juuksuriteenuste osutamiseks eakatele.

7. Mustamäe Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali üürimise tunnihind kehtis 2003. aastast ning seda tõsteti Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 40 krooni võrra 100-le kroonile/tund.

8. Nõmme Linnaosa Valitsus kehtestas Nõmme Turu müügipiletite hinnad. Nõmme Linnaosa Valitsuse koosseisus olev Nõmme Muuseum laiendas oma teenuste loetelu, millele kehtestati hinnad Tallinna Linnavalitsuse korraldusega

Viide eelnõu ettevalmistamise aluseks olevale õigusaktile:

Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määrus nr 117

Lisa :Tabel

 

 

 

Mart Repnau

Tallinna Ettevõtlusameti

ettevõtluse arendamise osakonna juhataja

ameti juhataja ülesannetes


LISA

Tallinna Linnavalitsuse

12. augusti 2009 istungi protokolli nr 33 päevakorrapunkti 20 eelnõu

“Informatsioon linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste II kvartalis 2009 kehtestatud tasuliste teenuste hindadest“

seletuskirjale

 

 

 

Linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste II kvartalis 2009 kehtestatud tasuliste teenuste hinnad

 

 

 

 

 

 

Linna asutus

Hallatav asutus

Haldusakti sisu

Kehtestatud tasu vahemikus

Haldusakt

 

1.

Haridusamet

 

 

Haridusameti juhataja käskkiri

 

1.1

Tallinna Kopli Ametikool

Täienduskoolituse kursuse tasu kehtestamine

Keevitaja täiendkoolituse kursus 80 tundi 9000 krooni

21. aprill 2009 nr 1-2/250

 

1.2

Tallinna  Kopli Ametikool

Täienduskoolituse kursuse tasu kehtestamine

Rahvarõivaste valmistamise kursus 40 tundi 4000 krooni

25. mai 2009 nr 1-2/339

 

1.3

Tallinna  Kopli Ametikool

Täienduskoolituse kursuse tasu kehtestamine

Keraamika kursus 40 tundi 4000 krooni, plaatimise kursus 30 tundi 4000 krooni, siseviimistluse kursus 40 tundi 4000 krooni

17. juuni 2009 nr 1-2/392

 

 

1.4

Jakob Westholmi Gümnaasium

Ruumide ja inventari tunnitasu alusel kasutusse andmise hindade muutmine

Aula 600, võimla 400, arvutiklass 300, klassiruum 150 krooni/tund, helitehnika 250 krooni/tund jm

18. mai 2009 nr 1-2/305

 

1.5

Tallinna Kivimäe Põhikool

Ruumide ja inventari tunnitasu alusel kasutusse andmise hindade muutmine

Aula 100, klassiruum 80 krooni/tund

21. aprill 2009 nr 1-2/252

 

1.6

Tallinna Läänemere Gümnaasium

Linnalaagri osavõtutasu muutmine

10-päevane linnalaager 1000 krooni (8 tundi päevas)

29. mai 2009 nr 1-2/351

 

1.7

Tallinna Mahtra Gümnaasium

Linnalaagri osavõtutasu muutmine

10-päevane linnalaager 730 krooni (7 tundi päevas)

21. aprill 2009 nr 1-2/251

 

1.8

Tallinna Pae Gümnaasium

Linnalaagri osavõtutasu muutmine

7-päevane linnalaager 500 krooni (6 tundi päevas)

29. mai 2009 nr 1-2/350

 

1.9

Tallinna Paekaare Gümnaasium

Linnalaagri osavõtutasu muutmine

Linnalaagri ühe päeva (7 tundi) osavõtutasu 99 krooni

18. mai 2009 nr 1-2/306

 

1.10

Vanalinna Hariduskolleegium

Huviringide õppetasude, teenuste ja ruumide kasutamise hindade osaline muutmine

Kunstikool 280, 300 või 660 krooni/kuu, teatrikool 660 krooni/kuu, muusikakool 200, 550 või 660 krooni/kuu

17. juuni 2009               nr 1-2/394

 

1.11

Tallinna Kadaka Lasteaed

Saali kasutamise tunnihinna muutmine

Saal 200 krooni/tund, lasteürituste korraldajale 50 krooni/45 min

22. aprill 2009 nr 1-2/255

 

1.12

Tallinna Lasteaed Vesiroos

Ruumide ja inventari kasutamise tunnihindade muutmine

Muusikasaal 200, sama koos tehnikaga 250, lasteürituste korraldajale 100 krooni/tund, spordisaal 100 krooni/tund, ujula 350 krooni/tund

9. juuni 2009 nr 1-2/377

 

1.13

Tallinna Huvikeskus „Kullo“

Kursuse “Õpime õues“ osavõtutasu kehtestamine

25 krooni/90  min

25. mai 2009 nr 1-2/337

 

1.14

Tallinna Huvikeskus „Kullo“

Karepa noortelaagri laagritasu ja toitlustamise hinna osaline muutmine

Toitlustamise päevatasu 105 krooni

18. mai 2009 nr 1-2/303

 

1.15

Tallinna Muusikakool

Õppetasu muutmine

Õppetasu 570 krooni/kuu

21. aprill 2009 nr 1-2/253

 

1.16

Nõmme Muusikakool

Õppetasu muutmine

Õppetasu 570 krooni/kuu

21. aprill 2009 nr 1-2/253

 

1.17

Lasnamäe Muusikakool

Õppetasu muutmine

Õppetasu 570 krooni/kuu

21. aprill 2009 nr 1-2/253

 

1.18

Tallinna Kopli Noortemaja

Huviringide õppetasude ja ruumide kasutamise tunnihindade osaline muutmine

Õppetasu 200 krooni/kuu, klassiruum 200 krooni/tund

17. juuni 2009 nr 1-2/393

 

1.19

Tallinna Kunstikool

Suvelaagrite ühe päeva osavõtutasu kehtestamine

174, 189, 206 või 223 krooni/ööpäev olenevalt laagri asukohast

18. mai 2009 nr 1-2/304

 

1.20

Tallinna Kunstikool

Õppetasu muutmine

Õppetasu 280 krooni/kuu

8. mai 2009 nr 1-2/286

 

1.21

Mustamäe Laste Loomingu Maja

Huviringide õppetasude ja linnalaagri osavõtutasu osaline muutmine

Huviringide õppetasud vahemikus 65 – 190 krooni/kuus, linnalaagri ühe päeva (7 tundi) osavõtutasu 80 krooni

17. juuni 2009 nr 1-2/396

 

1.22

Tallinna Nõmme Noortemaja

Huviringide õppetasude ja linnalaagri  ja suvelaagri osavõtutasu osaline muutmine

Huviringide õppetasud vahemikus 175 – 325 krooni/kuus, linnalaagri ühe päeva (4 tundi) tasu 75 krooni, suvelaagri tasu 200 krooni/ööpäev

17. juuni 2009 nr 1-2/395

 

1.23

Tallinna Õpetajate Maja

Ruumide ja inventari kasutamise tunnihindade osaline muutmine

Helitehnika kasutamine 1180 krooni/12 tundi, helitehniku teenus 472 krooni/tund

11. juuni 2009 nr 1-2/381

 

2.

 

Kommunaalamet

 

 

Kommunaalameti  juhataja käskkiri

 

2.1

Kadrioru Park

Teenuste hindade, ruumide, rajatiste ja  inventari tunnitasu alusel kasutusse andmise hindade kehtestamine

Grupiekskursioonid giidi saatel 590 krooni  grupile kuni 17 inimest (sama soodushinnaga 472 krooni), piknikuplatsi kasutamine 944 krooni/tund, Luigetiigi saar 4720 krooni/tund jm

15. aprill 2009               nr 1.1-15/33

 

3.

Kultuuriväärtuste Amet

 

 

Kultuuriväärtuste Ameti juhataja käskkiri

 

3.1

Tallinna Keskraamatukogu

Teenuste ja ruumide tunnitasu alusel kasutusse andmise hindade osaline muutmine

Ruumide kasutamine 200 – 600 krooni/tund, koopiate tegemine 1 – 20 krooni leht, arvutiklass 200, 300, 400 või 600 krooni/tund jm

26. mai 2009 nr 1-14/58

 

4.

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

 

 

Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja käskkiri

 

4.1

Tallinna Kiirabi

Täiendkoolituskursuste hinna kehtestamine

Grupile korraldatavate erikursuste tasu 3000, 9400 või 7500 krooni

4. mai 2009 nr 1-1/45

 

4.2

Iru Hooldekodu

Intervallhoolduse hinna kehtestamine

340 krooni/ööpäev

30. juuni 2009 nr 1-1/68

 

5.

Spordi- ja Noorsooamet

 

 

Spordi- ja Noorsooameti juhataja käskkiri

 

5.1

Kristiine Sport

Teenuste hindade muutmine

Teenuste müügihinnad korrigeeritud arvestades käibemaksu tõusu

30. juuni 2009 nr 65

 

5.2

Tallinna Spordihall

Teenuste hindade muutmine

Teenuste müügihinnad korrigeeritud arvestades käibemaksu tõusu

30. juuni 2009 nr 66

 

5.3

Kadrioru Staadion

Teenuste hindade muutmine

Teenuste müügihinnad korrigeeritud arvestades käibemaksu tõusu

30. juuni 2009 nr 64

 

5.4

Pirita Spordikeskus

Teenuste hindade muutmine

Teenuste müügihinnad korrigeeritud arvestades käibemaksu tõusu

30. juuni 2009 nr 63

 

6.

Kristiine Linnaosa Valitsus

 

 

Kristiine linnaosa vanema korraldus

 

6.1

Kristiine Sotsiaalkeskus

Ruumide tunnitasu alusel kasutamise hindade kehtestamine

Söögisaal 50, lastepäevakeskus 100 krooni/ tund

26. mai 2009 nr 164

 

7.

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Nõupidamissaali üürimine tunnitasu alusel

100 krooni/tund

Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korraldus nr 701-k

 

8.

Nõmme Linnaosa Valitsus

 

 

Nõmme linnaosa vanema korraldus

 

8.1

Nõmme Turg

Müügipiletite hindade kehtestamine

Avaleti müügipilet 55 krooni/1 päev, pensionäri müügipilet oma inventarilt kauplemisel 15 krooni/1 päev jm

4. mai 2009 nr 109

 

8.2

Nõmme Muuseum

Teenuste ja ruumide tunnitasu alusel kasutamise hindade kehtestamine

Muuseumi pilet 10, lastele 5 krooni, perepilet 20 krooni, ruumid 200 või 300 krooni/tund, ekskursioon  muuseumis 100 krooni, väljaspool muuseumi Nõmmel 250 krooni/tund jm

Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2009 korraldus nr 648-k

 

 

Mart Repnau

Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna juhataja

ameti juhataja ülesannetes