Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali teenuse hinna kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 01.07.2009 korraldus number 1225
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2009 - 28.02.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 27.01.2010 nr 119, rakendatakse alates 01.03.2010

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

        1. juuli 2009 nr 1225-k

 

 

Mustamäe Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali teenuse hinna kehtestamine

 

 

 

Riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse § 7 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise korra“ p-ga 2.2 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ p-ga 1

 

 

     

1. Kehtestada Mustamäe Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali tasulise teenuse hind alljärgnevalt:

1.1 üürimine nõupidamiste, koosolekute, koolituste, seminaride läbiviimiseks      100 krooni/tund, hind ei sisalda käibemaksu;

1.2 punktis 1.1 nimetatud teenuse kasutamine Tallinna linna ametiasutuste poolt oma tööalasteks nõupidamisteks on tasuta.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korraldus nr 701-k „Mustamäe Linnaosa Valitsuse nõupidamissaali teenuse hinna kehtestamine”.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust rakendada alates 1. juulist 2009.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär