Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 01.07.2009 korraldus number 1221
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus: - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 21.10.2010 nr 1603, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. juuli 2009 nr 1221-k

 

Tallinna Perekonnaseisuameti perekonna-seisualaste teenuste hindade kehtestamine

 

 

Riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse § 7 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõige 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 “Hindade kehtestamine linna asutustes” punktiga 1 ja Tallinna Perekonnaseisuameti põhimääruse punktiga 2.1.5

 

     

1. Kehtestada Tallinna Perekonnaseisuameti tasuliste teenuste hinnad ilma käibemaksuta järgmiselt:

1.1 abielu piduliku kombetalituse korraldamine:

1.1.1 pidulik kombetalitus kolmapäeval üritus                   300 krooni,

1.1.2 pidulik kombetalitus neljapäeval   üritus                   500 krooni,

1.1.3 pidulik kombetalitus reedel                       üritus                1 000 krooni,

1.1.4 pidulik kombetalitus laupäeval                  üritus                1 000 krooni,

1.2 banketiruumi kasutusse andmine                  tund                     800 krooni,

1.3 abielu piduliku kombetalituse korraldamine väljaspool Tallinna Perekonnaseisuameti ruume:

1.3.1 Tallinnas                                                  üritus                3 500 krooni,

1.3.2 väljaspool Tallinna Harjmaal                     üritus                5 125 krooni,

1.3.3 väljaspool Harjumaad                              üritus                8 500 krooni.

1.4  sünni registreerimise korraldamine Tallinnas väljaspool Tallinna Perekonnaseisuameti ruume:

                                                                        üritus                1 000 krooni.

Märkus: teenuse hinnale lisandub käibemaks.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 12. detsembri 2007 korraldus nr 2195-k „Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine” ja 5. novembri 2008 korraldus nr 1849-k „Tallinna Perekonnaseisuameti perekonnaseisualaste teenuste hindade kehtestamine”.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Tallinna Ettevõtlusametil avalikustada korraldusega kehtestatud teenuste hinnad Tallinna linna veebilehel.

4. Korraldust rakendada alates 1. juulist 2009.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär