Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Roosikrantsi tn 4b asuva residentsi teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 01.07.2009 korraldus number 1220
Redaktsiooni kehtivus: - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 06.10.2010 nr 1517, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. juuli 2009 nr 1220-k

 

 

Roosikrantsi tn 4b asuva residentsi teenuste hindade kehtestamine

 

 

Riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse § 7 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise kord” p-ga 2.2,              30. novembri 2000 määrusega nr 47 kinnitatud „Tallinna Linnakantselei põhimääruse” p-ga 2.1.7 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 “Hindade kehtestamine linna asutustes” p-ga 1

 

     

1.    Kehtestada alates 1. juulist 2009 Roosikrantsi tn 4b asuva residentsi tasuliste teenuste hinnad, millele lisandub käibemaks, alljärgnevalt:

1.1  Residentsi üürimine:

1.1.1        I korruse ruumid                                               09.00 – 18.00                 510 krooni/tund,

                                                                                    18.00 – 24.00                 680 krooni tund,

1.1.2        II korruse ruumid, nõupidamiste tuba                 09.00 – 18.00                 255 krooni/tund,

                                                                                    18.00 – 24.00                 340 krooni/tund,

1.1.3        saun                                                                 09.00 – 18.00                 255 krooni/tund,

                                                                                    18.00 – 24.00              1 695 krooni,

1.1.4        I korruse ja sauna ruumid                                                                      1 105 krooni/tund,

1.1.5        köögi I korruse kasutamine tellija personali poolt                                      255 krooni/tund.

 

2.    Rakendada juurdehindlust külalistele pakutavatele ostukaupadele 165% ja lilledele 50%, kohapeal valmistatud külmadele roogadele 185% ja soojadele roogadele 385% ostuhinnast.

 

3.    Loa ürituse läbiviimiseks annab linnasekretär.

 

4.    Punkti 1.1 alapunktides nimetatud teenuste kasutamine Tallinna linna ametiasutuste poolt oma tööalasteks nõupidamisteks on tasuta.

 

5.    Lubada linnasekretäril rakendada soodustust kuni 20% ulatuses punkti 1.1 alapunktides nimetatud teenuste osas mittetulundusühingutele, valitsusasutustele, püsiklientidele vastava lepingu alusel.

 

6.    Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2007 korraldus nr 1973-k „Roosikrantsi tn 4B asuva residentsi teenuste hindade kehtestamine”.

 

7.    Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär