Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ernst Särgava allee 4 asuva külalistemaja teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 01.07.2009 korraldus number 1219
Redaktsiooni kehtivus: - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 06.10.2010 nr 1517, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. juuli 2009 nr 1219-k

 

 

Ernst Särgava allee 4 asuva külalistemaja teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse § 7 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise kord” p-ga 2.2,              30. novembri 2000 määrusega nr 47 kinnitatud „Tallinna Linnakantselei põhimääruse” p-ga 2.1.7 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 “Hindade kehtestamine linna asutustes” p-ga 1

 

 

     

1. Kehtestada alates 1. juulist 2009 Ernst Särgava allee 4 asuva külalistemaja tasuliste teenuste hinnad, millele lisandub käibemaks, alljärgnevalt:

1.1 majutusteenused:

1.1.1 2-kohaline tuba koos hommikusöögiga                                                        805 krooni/ööpäev,

1.1.2 2-kohaline sviit koos hommikusöögiga                                                      1 655 krooni/ööpäev,

1.1.3 2-kohaline tuba koos lisakoha ja hommikusöögiga                                    1 020 krooni/ööpäev,

1.1.4 numbritoa broneerimise äraütlemine vähem kui 24 h enne majutamist   255 krooni;

1.2 külalistemaja üürimine:

1.2.1 I korrus                                                                           08.00 – 18.00        510 krooni/tund,

18.00 – 24.00        680 krooni/tund,

1.2.2 baariruum                                                                                                      300 krooni/tund,

1.2.3 saun                                                                                                              595 krooni/tund,

1.2.4 0 ja I korrus                                                                                            10 170 krooni/ööpäev,

1.2.5 0, I ja II korrus                                                                                        14 410 krooni/tööpäev,

1.2.6 külalistemaja tervikuna                                                                             15 255 krooni/tööpäev,

1.2.7 külalistemaja tervikuna koos sauna ja pargi kasutamisega              16 950 krooni/tööpäev,

1.2.8 külalistemaja park                                                                                         425 krooni/tund,

1.2.9 bassein                                                                                                         850 krooni/päev;

1.3 muud teenused:

1.3.1 kelneri või muu teenindava personali teenused                                                160 krooni/tund,

(koos ettevalmistus- ja koristusajaga)

1.3.2 köögi ja I korruse või baari kasutamine tellija personali poolt                         470 krooni/tund,’

1.3.3 lipu kasutamine lipumastis                                                                    45 krooni/päev.

2. Rakendada juurdehindlust külalistele pakutavatele ostukaupadele 165% ja lilledele 50%, kohapeal valmistatud külmadele roogadele 185% ja soojadele roogadele 385% ostuhinnast.

3. Loa ürituse läbiviimiseks annab linnasekretär.

4. Punktides 1.1 ja 1.2 nimetatud teenuste kasutamine Tallinna linna ametiasutuste poolt oma tööalasteks nõupidamisteks on tasuta.

5. Lubada linnasekretäril rakendada soodustust kuni 20% ulatuses punktides 1.1 ja 1.2 nimetatud teenuste osas mittetulundusühingutele, valitsusasutustele, püsiklientidele vastava lepingu alusel.

6. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2007 korraldus nr 1972-k „Ernst Särgava allee 4 asuva külalistemaja teenuste hindade kehtestamine“.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär