Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Raekoja teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 01.07.2009 korraldus number 1218
Kehtetuks tunnistamine:11.11.2009
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2009 - ...

KEHTETU:

Tlv k 11.11.2009 nr 1873

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. juuli 2009 nr 1218-k

 

 

Tallinna Raekoja teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse § 7 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise kord“ p-ga 2.2,              30. novembri 2000 määrusega nr 47 kinnitatud „Tallinna Linnakantselei põhimääruse“ p-ga 2.1.7 ja Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 “Hindade kehtestamine linna asutustes“ p-ga 1

 

 

1. Kehtestada alates 1. juulist 2009 Tallinna Raekoja tasuliste teenuste hinnad, millele lisandub käibemaks, alljärgnevalt:

1.1 Tallinna Raekoja üürimine:

1.1.1 ametlikeks vastuvõttudeks ja esindusüritusteks                                          3 390 krooni/tund,

1.1.2 ruumide ettevalmistamiseks ja ürituse järgseks koristuseks,                       1 695 krooni/tund,

samuti filmimiseks ja pildistamiseks

1.1.3 keldri kasutamine loenguteks ja kontsertideks                                              850 krooni/tund,

1.1.4 soodusüür avalike kontsertide korraldamiseks                                          2 120 krooni/kontsert,

kontsertorganisatsioonidele ja muusikakollektiividele

(kestvusega kuni 2 tundi, sisaldab kuni 2 tundi tasuta prooviaega)

1.1.5 kontserdi täiendav prooviaeg                                                                    1 695 krooni/tund.

1.2 Tallinna Raekoja külastamise hinnad:

1.2.1 täispilet suvehooajal (mai-september)                                                       45 krooni,

1.2.2 täispilet talvehooajal (oktoober-aprill, ei sisalda pööningu külastust)          35 krooni,

1.2.3 sooduspilet õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele                                  25 krooni,

1.2.4 õpilase pilet rühmas (vähemalt 10 last rühmas)                                          15 krooni/õpilane,

1.2.5 perepilet (2 täiskasvanut ja 1-4 alla 16-aastast last)                                  85 krooni,

1.2.6 pilet rühmadele suurusega vähemalt 10 inimest rühmas

(ei sisalda raekoja pööningu, köögi ja kämmerei külastust)                       35 krooni/inimene;

1.3 ekskursioonitasu giidiga ekskursiooni eest:

1.3.1 võõrkeelne ekskursioon, lisandub piletihinnale                                           340 krooni,

1.3.2 eestikeelne ekskursioon, lisandub piletihinnale,                              255 krooni;

(v.a. õpilasrühmad suurusega vähemalt 20 last rühmas)

1.4 Tallinna Raekoja torni külastamine

1.4.1 täispilet                                                                                                    30 krooni,

1.4.2 sooduspilet õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele                                  15 krooni;

1.5 Tallinna Raekoja keldri külastamine                                                 15 krooni.

2. Loa Tallinna raekoja üürimiseks annab linnasekretär.

2.1 Linnasekretäril on õigus anda:

2.1.1 soodustingimustel raekoda kasutusse soodustusega kuni 50% mittetulundusühingute, fondide, sihtasutuste, teiste avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja linna poolt spondeeritavate ürituste läbiviimiseks taotleja poolt esitatud ja linnapea, vastava valdkonna abilinnapea või linnakantselei välissuhete ja protokolli osakonna juhataja poolt viseeritud ja linnasekretäri poolt kinnitatud viseeritud taotluse alusel;

2.1.2 hinnasoodustust kuni 20% linnavalitsuse püsiklientidele vastava lepingu alusel;

2.1.3 tasuta raekoja kasutamist lubada ainult linna esindusürituste ja linnavalitsuse, linnavolikogu ja linnavalitsuse ametite korraldatud ürituste korraldamiseks taotleja poolt esitatud ja linnapea, vastava valdkonna abilinnapea või linnakantselei välissuhete ja protokolli osakonna juhataja poolt viseeritud ja linnasekretäri poolt kinnitatud taotluse alusel.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. oktoobri 2008 korraldus nr 1796-k „Tallinna Raekoja teenuste hindade kehtestamine“.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Raekojale.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär