Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse teenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 01.07.2009 korraldus number 1211
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus: - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 22.09.2010 nr 1417, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. juuli 2009 nr 1211-k

 

 

Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse

teenuste hindade kehtestamine

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, turismiseaduse § 26 lg 4, riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse § 7, Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes” p 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2008 määruse nr 33 „Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus“ § 6 lg 1 p‑st 12

 

     

1. Kehtestada alates 10. juulist 2009 Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad ilma käibemaksuta järgmiselt:

1.1 huviväärsustega tutvumise vahendamine:

1.1.1 ekskursiooni läbiviimine                                          1 tund                                       391,67 krooni;

1.1.2 tellitud ekskursiooni tühistamine (etteteatamisega vähem kui 48 tundi)                       225 krooni;

1.2 huviväärsuste ja turismiteenuste tutvustamiseks reklaampinna rentimine:

1.2.1                 trükis mõõtudega 30x22 cm                                1 kuu                                        690 krooni;

1.2.2                 trükis mõõtudega 30x22 cm                                3 kuud                                      1050 krooni;

1.2.3                 trükis mõõtudega 30x22 cm                                6 kuud                                      1800 krooni;

1.2.4                 trükis mõõtudega 30x22 cm                                12 kuud                         3300 krooni;

1.2.5                 trükis mõõtudega 30x11 cm                                1 kuu                                        350  krooni;

1.2.6                 trükis mõõtudega 30x11 cm                                3 kuud                                      560 krooni;

1.2.7                 trükis mõõtudega 30x11 cm                                6 kuud                                      900 krooni;

1.2.8                 trükis mõõtudega 30x11 cm                                12 kuud                         1700 krooni;

1.2.9                 trükis mõõtudega 15x11 või 5x9 cm                    1 kuu                                        100  krooni;

1.2.10               trükis mõõtudega 15x11 või 5x9 cm                    3 kuud                                      230 krooni;

1.2.11               trükis mõõtudega 15x11 või 5x9 cm                    6 kuud                                      470 krooni;

1.2.12               trükis mõõtudega 15x11 või 5x9 cm                    12 kuud                         900 krooni;

1.3 suveniiride, turismiteenuseid ja huviväärsusi tutvustavate trükiste müügil juurdehindlus kuni 40%;

1.4 punktis 1.3 nimetatud juurdehindlusprotsendi määra kuni 40% iga üksiku kaubaartikli puhul otsustab Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse juhtivspetsialist.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 21. märtsi 2007 korraldus nr 488-k „Tallinna Ettevõtlusameti turismiinfokeskuse teenuste hindade kehtestamine”.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär